De API gebruiken om relaties toe te voegen - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435
Tip: Als u nog niet bekend bent met de Data360 Govern API, raadpleegt u API-documentatie voor een algemene introductie.

De voorbeeldaanvragen in dit onderwerp gebruiken de Curl-syntaxis om alle vereiste informatie in een aanvraag weer te geven, inclusief aanvraagheaders, methoden, eindpunten en gegevens, alsmede verplichte en optionele parameters: Bovendien wordt voor elke aanvraag dezelfde headerinformatie weergegeven in een apart blok voor gebruik bij het verbinden met de Data360 Govern API via een API-client.

1. De relatietype-UID identificeren

 1. Navigeer naar de pagina Configuratie > Relaties.
 2. Zoek de relatie in het deelvenster Relatietypen en klik op het informatiepictogram om de UID-waarde van het 'Snijpunttype' weer te geven.

In dit voorbeeld is de relatie 'Investeringen rapportreferenties' en de UID-waarde 918d2b69-0275-48e0-8012-481b63c8f7d6.

2. Het relatieonderwerp en -object identificeren

Wanneer u een nieuwe relatie via de API maakt, moet u de UID van het onderwerp en de UID van het object opnemen in uw aanvraag.

 1. Navigeer naar de detailpagina van de asset Rapport die u het onderwerp van de relatie wilt maken en kopieer de UID-waarde.
 2. Navigeer naar de detailpagina voor de asset Investering die u het object van de relatie wilt maken en kopieer de UID-waarde.

Bijvoorbeeld:

 • Onderwerp (rapportasset 'Investeringsrapport') - 8dab72ca-5679-4144-8395-b1850ff39278
 • Object (investeringsasset 'Investor 3') - 52ea5336-3377-46e8-837a-03f4ab9a5142

3. Een nieuwe relatie posten

Gebruik het eindpunt POST /api/v2/relationships/{intersectTypeUid} om een nieuwe relatie tussen de opgegeven assets toe te voegen.

Voorbeeldaanvraag

De intersectTypeUID is de UID-waarde voor het relatietype die u hebt verkregen in stap 1.

curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '[ \   { \     "SubjectAssetUid": "8dab72ca-5679-4144-8395-b1850ff39278", \     "ObjectAssetUid": "52ea5336-3377-46e8-837a-03f4ab9a5142", \     "Fields": {} \   } \  ]' 'https://example.data3sixty.com/api/v2/relationships/918d2b69-0275-48e0-8012-481b63c8f7d6?triggerWorkflow=true'

In het volgende voorbeeld wordt de headerinformatie weergegeven voor dezelfde aanvraag voor gebruik bij het verbinden met de Data360 Govern API via een API-client:

POST https://example.data3sixty.com/api/v2/dataquality/relationships/918d2b69-0275-48e0-8012-481b63c8f7d6?triggerWorkflow=true HTTP/1.1 Authorization: <API Key>;<API Secret> Content-Type: application/json Accept: application/json

Aanvraagtekst:

[ 	{ 		"SubjectAssetUid": "8dab72ca-5679-4144-8395-b1850ff39278", 		"ObjectAssetUid": "52ea5336-3377-46e8-837a-03f4ab9a5142", 		"Fields": {} 	} ]
Tip: In dit voorbeeld bevat de aanvraag-URL de volgende optionele queryparameter: https://example.data3sixty.com/api/v2/dataquality/relationships/918d2b69-0275-48e0-8012-481b63c8f7d6?triggerWorkflow=true Dit geeft aan dat bij het toevoegen van een nieuwe relatie een workflow wordt gestart, als er bestaande workflows zijn voor het toevoegen of bewerken van een relatie en als aan alle andere voorwaarden van de workflow wordt voldaan.

Voorbeeldantwoord

[ 	{ 		"ItemNumber": 1, 		"IntersectID": 6537, 		"Success": true, 		"IsNew": true, 		"uid": "63b5f8bf-a31a-4afe-ba58-2201fa38f5e4" 	} ]

De nieuw toegevoegde relatie wordt weergegeven op het tabblad Relaties wanneer de detailpagina van het relatieonderwerp of -object wordt weergegeven.