Beleidsregels maken en bewerken - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Data360 Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Afhankelijk van de aan u toegewezen verantwoordelijkheden kunt u nieuwe items bewerken en aan bestaande beleidsregels of beleidsclassificaties toevoegen. De beleidstypen van het hoogste niveau die door uw organisatie worden gebruikt, worden meestal van tevoren overeengekomen door een groep belanghebbenden en kunnen alleen worden gemaakt door gebruikers met beheerdersrechten.

Een beleid bewerken

  1. Ga naar het beleid dat u wilt bewerken.
  2. Klik op de knop Bewerken naast een bestaande beleidsasset.
  3. Bewerk in het deelvenster Item bewerken de eigenschappen van de asset zoals vereist. U kunt de naam en beschrijving van de asset wijzigen en het item naar een nieuw bovenliggend beleid verplaatsen.

Een onderliggend item toevoegen aan een beleid

  1. Ga naar het beleid dat u wilt bewerken.
  2. Klik op de knop Toevoegen naast een bestaand beleid om een nieuw onderliggend item toe te voegen.

  3. Gebruik het paneel Nieuw item om de naam en de beschrijving van de nieuwe beleidsasset te definiëren.
Opmerking: De knop Toevoegen ontbreekt bij sommige items. Dit komt doordat er een maximumdiepte is ingesteld op een beleid, waardoor wordt beperkt hoe diep genest het beleid kan worden. Zo kunt u bijvoorbeeld opgeven dat een beleid slechts twee lagen diep kan zijn.
Opmerking: Net als bij andere assettypen kan uw beheerder verdere velden definiëren die u moet invullen bij het definiëren van een nieuw item. U wordt mogelijk verplicht meer informatie te verstrekken over de beleidsdefinities van uw eigen organisatie.

Een item verwijderen

  1. Ga naar het beleid dat u wilt bewerken.
  2. Klik op de knop Verwijderen naast een bestaande beleidsasset en klik vervolgens op Verwijderen om te bevestigen dat u het item wilt verwijderen.
Opmerking: De knop Verwijderen is niet beschikbaar voor alle items. Dit komt omdat u geen beleidsitems met onderliggende items kunt verwijderen. In dat geval moet u eerst alle onderliggende items verwijderen.

Na het maken van nieuwe beleidsassets wilt u deze doorgaans koppelen aan andere assets, zoals bedrijfsassets, om vast te leggen op basis van welk beleid welke bedrijfstermen worden bepaald.