Bedrijfstermen in bulk laden - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435
 1. Ga naar Beheer > Integratie > Bulkloader.
 2. Klik in de rechterbovenhoek van het paneel Geschiedenis op de knop Toevoegen.
 3. Laat in het paneel Spreadsheettaak uploaden de standaardinstelling Actie van Promotie ingeschakeld. Dit betekent dat de Bedrijfstermen worden geüpload en gepromoveerd naar de woordenlijst Bedrijfsassets.
 4. Selecteer het Type van Bedrijfsasset: bedrijfsterm. Dit is het type asset dat wordt geüpload. De verwachte spreadsheetkolommen worden weergegeven. Verplichte kolommen voor vereiste velden worden vetgedrukt weergegeven.
 5. Klik op de koppeling Spreadsheet downloaden om een spreadsheetbestand te downloaden dat de verwachte kolommen bevat. De gedownloade spreadsheet bevat de juiste notatie voor verschillende veldtypen. Een kolom die overeenkomt met een lijstveld, wordt bijvoorbeeld in het Excel-bestand opgemaakt als een vervolgkeuzelijst, waarbij de lijst wordt gevalideerd op basis van een set waarden die overeenkomen met de beschikbare lijstitems.

  U kunt ook uw eigen spreadsheet maken. Zorg ervoor dat u de vereiste kolommen hebt opgenomen, zoals vetgedrukt wordt weergegeven in het paneel.

  Opmerking: Als u een spreadsheet maakt voor een onderliggend assettype, moet de kolom waarin de bovenliggende asset wordt gedefinieerd de naam en de UID van de bovenliggende asset bevatten. Wanneer u de vereiste spreadsheetsjabloon downloadt, wordt deze informatie automatisch opgenomen.
 6. Voltooi de spreadsheet door de vereiste gegevens toe te voegen. Hoe u gegevens in een kolom invoert, is afhankelijk van het veldtype dat overeenkomt met de spreadsheetkolom. Zie Spreadsheets voor in bulk laden configureren voor meer informatie over hoe kolommen moeten worden voltooid op basis van het veldtype. Sla de spreadsheet op en ga terug naar de Data360 Govern-gebruikersinterface.
 7. Klik op Bestand kiezen om naar uw spreadsheet te gaan en klik op Openen in het Windows-bestandsnavigatievenster. Klik vervolgens op Opslaan om de bedrijfstermen in bulk te uploaden.
 8. Als een workflow Item toegevoegd of Item gewijzigd is geconfigureerd voor het geselecteerde assettype of de assetitems, kunt u de workflow activeren door Workflow voor deze bulkladingtaak inschakelen? te selecteren.

In het paneel Gegevens laden wordt een lijst met geïmporteerde records weergegeven.

Als er zich fouten voordoen, bijvoorbeeld wanneer een vermelding in een van de vetgedrukte kolommen ontbreekt, kunt u de spreadsheet downloaden om de fouten te onderzoeken door op de knop Fouten exporteren naar Excel te klikken.

Tip: Klik op de knop Vernieuwen om de resultaten van uw bulkupload weer te geven als het systeem niet onmiddellijk is vernieuwd.