Een workflow voor een actietype maken - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Actietypen en workflows zijn nauw verwant. Over het algemeen geldt dat zodra u een actietype hebt gedefinieerd, de volgende stap is dat u daar een workflow omheen opbouwt. Dit onderwerp bevat een voorbeeld van het maken van een workflow die is gekoppeld aan een actietype voor gegevenskwaliteit.

 • U hebt het actietype gemaakt waarop u de workflow wilt baseren. Zie Actietypen definiëren.
 1. Ga naar Configuratie > Workflows.
 2. Klik op de knop Toevoegen om een nieuw workflowtype te maken.
 3. Typ in het dialoogvenster Nieuw workflowtype een Naam voor de workflow, bijvoorbeeld 'Workflow voor gegevenskwaliteit'.
 4. Selecteer in de lijst Type wijzigen de optie Item toegevoegd. Selecteer altijd Item toegevoegd wanneer u een workflow maakt rond een actietype.
 5. Selecteer in de lijst Objecttype het actietype waaraan u de workflow wilt koppelen. Als u bijvoorbeeld de workflow wilt activeren wanneer een gebruiker een probleem met de gegevenskwaliteit aankaart, selecteert u het actietype voor de gegevenskwaliteit, bijvoorbeeld Actietype::Gegevenskwaliteitsprobleem melden.
 6. Wanneer u een workflow maakt rond een object van het actietype, hebt u de mogelijkheid om ook een Objecttype uitgeven op te geven om de exemplaren te beperken waarin de workflow wordt gestart. Misschien wilt u bijvoorbeeld dat de workflow alleen wordt gestart als een gebruiker een probleem met de gegevenskwaliteit aankaart in een toepassing. In dat geval selecteert u Bedrijfsasset :: Toepassing in de lijst Objecttype uitgeven.

  Als u een Objecttype uitgeven opgeeft, zijn de velden voor het assettype beschikbaar als voorwaarden en voorwaardelijke transacties.

  Als u geen Objecttype uitgeven opgeeft, is de workflow van toepassing op alle assets in het systeem.

  Tip: Door het veld Objecttype uitgeven te gebruiken, kunt u verschillende workflows maken voor verschillende assets. Als er bijvoorbeeld een probleem met de gegevenskwaliteit wordt gemeld in een toepassing, wilt u mogelijk bepaalde mensen op de hoogte stellen en een reeks stappen ondernemen. Als dezelfde actie wordt gemeld voor een bedrijfsterm, wilt u mogelijk andere stappen ondernemen en andere mensen op de hoogte stellen.
 7. Klik op Volgende.
 8. Bouw uw workflow op door de vereiste activiteiten links van het scherm naar het gebied voor het bewerken van de workflow te slepen. Om de workflowactiviteiten te koppelen, klikt en sleept u vanuit een punt op een activiteit en koppelt u deze aan een punt op de volgende activiteit. Als u terug moet gaan en een verbinding wilt verwijderen, selecteert u de verbinding die u wilt verwijderen, en drukt u vervolgens op de toets Verwijderen.

  In dit voorbeeld bouwen we de volgende workflow voor actietype:

  Stap Workflowactiviteit Beschrijving
  1 Begin Hiermee wordt de invoer in de workflow gemarkeerd.
  2 E-mailmelding

  Verzendt een e-mail naar de gebruiker die het probleem heeft gemeld om hen te melden dat het probleem is ontvangen.

  Selecteer de activiteit E-mailmelding, klik vervolgens op het tabblad Bewerken en configureer de eigenschappen, bijvoorbeeld:

  3 Formulier

  Stelt de ontvanger op de hoogte van een nieuw probleem. De ontvanger vult het formulier in om het probleem goed te keuren of af te wijzen.

  Selecteer de activiteit Formulier, klik vervolgens op het tabblad Bewerken en configureer de eigenschappen, bijvoorbeeld:

  Tip: In dit voorbeeld is de optie Formulier-e-mail verzenden? geselecteerd. Als deze optie niet is geselecteerd, ziet de ontvanger het probleem in het paneel Uw toewijzingen in de toepassing, maar ontvangt de ontvanger verder geen melding.

  Zie Een formulier instellen voor meer informatie over de activiteit Formulier.

  4

  E-mailmelding

  -

  Voorwaardelijke route voor geaccepteerde problemen

  Verzendt een e-mail naar de initiator om deze op de hoogte te stellen dat het probleem is geaccepteerd.

  Selecteer de activiteit E-mailmelding en klik op het tabblad Bewerken om deze activiteit te configureren, om een e-mail te verzenden als het probleem is geaccepteerd. Bijvoorbeeld:

  Tip: In dit voorbeeld is Eerdere formulierreacties opnemen geselecteerd. Dit betekent dat de e-mail aan de initiator een kopie van het ingevulde formulier bevat.

  Selecteer de verbinding tussen de activiteit Formulier en de activiteit E-mailmelding 'Probleem geaccepteerd':

  Klik op het tabblad Bewerken en vul de eigenschappen voor de overgang in om op te geven dat de e-mail alleen moet worden verzonden als het probleem wordt geaccepteerd, als volgt:

  5

  Formulier

  -

  Voorwaardelijke route voor afgewezen problemen

  Verzendt een e-mail naar de initiator om deze op de hoogte te stellen dat het probleem is afgewezen.

  Selecteer de activiteit Formulier en klik op het tabblad Bewerken om de stappen te vast te stellen die moeten worden ondernomen als een probleem wordt afgewezen. U kunt bijvoorbeeld toestaan dat een initiator het probleem opnieuw aan een ander assettype toewijst als de ontvanger het probleem afwijst omdat deze vindt dat het probleem niet gerelateerd is aan het object dat de ontvanger bezit:

  Selecteer de verbinding tussen de twee activiteiten Formulier:

  Klik op het tabblad Bewerken en vul de eigenschappen voor de overgang in om op te geven dat de e-mail alleen moet worden verzonden als het probleem wordt afgewezen, als volgt:

  6 Voltooien Hiermee wordt aangegeven dat de workflow is voltooid.