Assets maken - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Data360
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2023
First publish date
2014

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u een bedrijfsasset maakt.

Opmerking: In dit onderwerp wordt beschreven hoe u een bedrijfsasset maakt. De basisstappen kunnen ook worden toegepast op technische assets, regels, modellen en beleidsregels. De assettypen die beschikbaar zijn voor uw organisatie worden gedefinieerd door een beheerder. Als u een beheerder bent en meer informatie wilt over het maken van nieuwe assettypen, raadpleegt u Assettypen vaststellen
Tip: Voordat u nieuwe bedrijfsassets toevoegt, moet u in overweging nemen of er een team van belanghebbenden nodig is om een gegevensanalyse uit te voeren om potentiële bedrijfstermen te identificeren en te definiëren. In het algemeen moet aan elke term een eigenaar worden toegewezen.
Tip: Als u een beheerder bent en een aantal items moet invoeren, kunt u deze in bulk in het systeem laden door ze te importeren vanuit een spreadsheet. Zie In bulk laden voor meer informatie.
 1. Selecteer Bedrijfsassets in de Navigatiebalk gevolgd door het betreffende assettype. Bijvoorbeeld: Bedrijfsterm, Rapport of Toepassing.
  De pagina Assetlijst wordt weergegeven.
 2. Klik op de knop Nieuwe asset maken om een nieuwe asset te maken.
  Het dialoogvenster Nieuwe asset maken wordt weergegeven.
 3. Vul de vereiste en optionele velden in om de asset te definiëren. De vereiste velden zijn gedefinieerd voor uw organisatie. Als u geen geschikt assettype kunt vinden waarmee uw asset kan worden gecategoriseerd en dat de juiste velden bevat om te vullen, vraagt u een beheerder om een nieuw assettype voor u te maken.
 4. Klik vervolgens op Maken of Maken en nog een toevoegen als u klaar bent.
  Er wordt een spinner weergegeven boven de knop Maken of Maken en nog een toevoegen terwijl het systeem een uniekheidscontrole uitvoert om ervoor te zorgen dat de sleutelvelden die worden gebruikt om deze asset te identificeren uniek zijn. Alle velden en bevestigingsknoppen zijn uitgeschakeld totdat de controle is voltooid. Als er slechts één sleutelveld is, bijvoorbeeld Naam, dat niet uniek is, wordt dit geïdentificeerd als een ongeldig veld. Als er meerdere niet-unieke sleutelvelden zijn, wordt er een ander validatiebericht weergegeven voor alle sleutelvelden.
 5. Nadat de asset is gemaakt, wordt deze automatisch geopend zodat u de eigenschappen ervan verder kunt definiëren. Als u liever teruggaat naar de lijst met assets, klikt u op de knop Terug.
  Opmerking: Voor bepaalde gegenereerde veldwaarden kan het enige tijd duren voordat ze worden ingevuld. In dat geval wordt de koppeling 'Waarde nog niet gegenereerd' weergegeven, gevolgd door een koppeling Vernieuwen. Op deze koppeling moet handmatig geklikt worden om de waarde bij te werken.

Afhankelijk van hoe uw organisatie workflows gebruikt, kan een goedkeuringsworkflow voor het maken van een nieuwe bedrijfsterm worden gestart. De volgende stap is meestal dat een data steward de definitie van de asset voltooit en certificering van de asseteigenaar vraagt. Als asseteigenaar moet u waarschijnlijk het volgende overwegen:

 • Zorg ervoor dat de juiste gebruikers of groepen verantwoordelijk zijn voor het item, zie Eigenaarschap van assets toewijzen.
 • Vastleggen van relaties naar modellen, groeperen van uw asset in taxonomieën en hiërarchieën, vastleggen van relaties naar kwaliteitsregels en -beleidsregels voor uw asset en vastleggen van relaties naar andere assets, zoals bedrijfstermen, toepassingen, processen en rapporten. Zie Relaties tussen assets definiëren.

Zie Volgende workflows en Workflows opstellen voor meer informatie over workflows.