Assets inspecteren - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Data360
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2023
First publish date
2014

Als u een specifieke asset selecteert, zoals een bedrijfsterm, model of kwaliteitsregel, wordt de pagina met assetinformatie weergegeven. Op de tabbladen op de pagina met assetdetails kunt u verdere informatie over de asset bekijken, en waar van toepassing de huidige status van de asset en alle berekende scores.

Als een asset een beschrijving heeft, wordt er naast de naam een informatiepictogram weergegeven op de assetpagina. Beweeg met de muisaanwijzer over het pictogram om de beschrijving weer te geven.

Afhankelijk van het assettype worden verschillende tabbladen weergegeven voor de asset, waaronder:

 • Definitie
 • Scores
 • Diagrammen
 • Relaties
 • Verantwoordelijkheden
 • Toewijzingen
 • Opmerkingen
 • Volgers
 • Logboek met wijzigingen
 • Onderliggende elementen
 • Hiërarchiediagram

Definitie

Op het tabblad Definitie worden de velden weergegeven die voor een asset zijn geconfigureerd. Velden in dezelfde categorie zijn onder dezelfde kop gegroepeerd, bijvoorbeeld Datumvelden.

Er is altijd een categorie Systeemvelden die een set standaardvelden bevat:

 • Asset-UID: een unieke ID voor de asset in Data360 Govern.

 • Assettype-UID: een unieke ID voor het assettype in Data360 Govern.

  Opmerking: De Asset-UID en de Assettype-UID worden vaak gebruikt voor identificatie in de REST API van Data360 Govern.
 • Gemaakt op: de datum waarop de asset is gemaakt.

 • Datum laatste aanpassing: de datum waarop de assetdefinitie voor het laatst is gewijzigd. Met deze datum wordt geen wijzigingen in de bredere context van de asset bijgehouden, maar alleen de wijzigingen in de assetvelden. Als er bijvoorbeeld een opmerking of een relatie wordt toegevoegd aan de asset, verandert de datum niet, maar als een assetveld wordt bewerkt, wordt de datum gewijzigd.

 • Gemaakt door: de maker van de asset.

 • Laatst aangepast door: de laatste persoon die de assetdefinitie heeft aangepast.

  Gemaakt door en Laatst aangepast door zijn koppelingen. Klik met de linkermuisknop op de koppeling om het betreffende gebruikersprofiel weer te geven in het Informatiepaneel. Klik met de rechtermuisknop om een menu weer te geven:

  • Informatie weergeven: het relevante gebruikersprofiel wordt weergegeven in het Informatiepaneel.
  • Openen: hiermee wordt de huidige pagina vervangen door de assetpagina.
  • Openen in nieuw tabblad: hiermee wordt de assetpagina geopend in een nieuw tabblad.

Standaard worden alle categorieën uitgevouwen, behalve Systeemvelden. Deze is altijd de laatste in de lijst. Velden zonder categorie worden toegewezen aan de categorie Algemeen, samen met velden die daar al aan zijn toegewezen. De categorie Algemeen is de eerste in de lijst en als deze wordt ingeklapt, zijn alleen de velden verborgen die erin zijn opgenomen. Alle andere categorieën blijven zichtbaar. De samengevouwen status van een categorie wordt behouden op basis van gebruiker/assettype.

Voor bedrijfsassets wordt het tabblad Definitie standaard weergegeven.

Over het algemeen vertonen de verschillende veldtypen en tags hetzelfde gedrag in het tabblad Definitie en het tabblad Details van het paneel Informatie.

 • Als het veld een sleutelveld is, wordt naast de kop Naam een sleutelpictogram weergegeven.

 • Als een veld aan een kleur is gekoppeld, wordt dit weergegeven links in het veld.
 • Koppelingsvelden worden weergegeven in paars. Als de koppeling een externe koppeling is, wordt er ook een pictogram weergegeven achter de koppelingsnaam. Als u met de linkermuisknop op een koppeling of tag klikt die is gekoppeld met een bedrijfsasset of technische asset, een regel, model of beleid, wordt het Informatiepaneel geopend. Als u met de rechtermuisknop op een koppeling of een tag klikt, wordt een menu weergegeven. Als u met de linkermuisknop op een koppeling voor andere assettypen klikt, wordt deze geopend in een nieuw tabblad. Als u met de rechtermuisknop erop klikt, wordt een menu weergegeven.
 • Booleaanse veldtypen tonen een vinkje op een groene achtergrond voor waar en een kruis op een rode achtergrond voor onwaar.
 • Datums worden weergegeven in woorden in plaats van in cijfers om verwarring te voorkomen.
 • Scores hebben de juiste kleur in de scoreband naast het veld.

Scores

Opmerking: Het tabblad Scores geven en de scorebadges zijn alleen zichtbaar op assets waarvoor een score is gedefinieerd en berekend.

Een score is een percentage dat de status van één aspect van een asset voorstelt, gebaseerd op een reeks meetwaarden die worden gedefinieerd door het programma voor data governance van uw organisatie.

Tabblad Score

1) Scoretype: er zijn twee typen scores die kunnen bestaan op een asset, een Governancescore en een Gegevenskwaliteitsscore. Als beide scoretypen op een asset zijn berekend, ziet u een tabblad voor elk scoretype. Klik op het desbetreffende tabblad om de bijbehorende scoredetails te bekijken.

2) Meetwaarden - Vouw of samenvoul om meetgegevens weer te geven als meetwaarden op de score zijn gedefinieerd. Een meetwaarde is een metrische waarde die onafhankelijk kan worden geconfigureerd voor verschillende assettypen. De assets bedrijfsterm, toepassing en leveranciersassets kunnen bijvoorbeeld allemaal hun eigen set metrische waarden hebben om aan te geven hoe effectief de assets worden beheerd. Als de naam of de beschrijving van een meetwaarde is bewerkt, kan een oudere versie van een meetwaarde een andere naam en beschrijving bevatten dan de meest recente versie.

3) Ingangsdatums: bij ingangsdatums worden de datums weergegeven tussen welke een gemeten resultaat geldig is. Dit zijn niet de ingangsdatums van de versie van de meetwaarde. Selecteer een datum in het rechterpaneel om de impact van een gemeten resultaat weer te geven voor een gedefinieerde periode, bijvoorbeeld vanaf 1 januari vorig jaar tot heden. U kunt ook bekijken hoe wijzigingen in de resultaten van een meetwaarde invloed hebben op de totale scoreberekening.

4) Resultaten meten - Werkelijke resultaten.

5) Maximale resultaten - Maximumaantal mogelijke resultaten, dat in totaal altijd gelijk is aan 100%.

6) Scores - Overal Governancescore en Gegevenskwaliteitsscore, waar beschikbaar. Scores worden afgerond tot de dichtstbijzijnde tiende van een percentage: Zo wordt 47,634% weergegeven als 47,6% en wordt 38,01% weergegeven als 38%. Plaats de muisaanwijzer op de scorebadges om een knopinfo te zien die aanvullende informatie bevat, waaronder scoredrempelwaarden en de datum van laatste uitvoering. Datum laatste uitvoering is de meest recente datum waarop de score is berekend.

7) Scoreoverzicht - Hiermee wordt de meest recente scoreberekening samengevat, bijvoorbeeld "Uw governancescore vandaag veranderd in 38%" of "Uw governancescore is 38% gedurende 3 dagen".

8) Scoregeschiedenis: de grafiek laat zien hoe de score in de loop der tijd is gewijzigd. Plaats de muisaanwijzer op de grafieklijn om de score op een bepaalde datum weer te geven. Klik op een score voor een ingangsdatum in de grafiek om de meetwaarden voor die ingangsdatum weer te geven.

9) Wijzigingen in scoreberekening - Hiermee wordt de totale score voor een bepaalde datum weergegeven en wordt aangegeven of de score is gewijzigd ten opzichte van de vorige datum. De lijst met scores bevat een vermelding voor elk moment dat de berekening van de score verandert, zelfs als de totale score gelijk blijft. Voorbeeld: op 4/17 is de score 50%, bestaande uit meetwaarde A (50%) = onwaar en meetwaarde B (50%) = waar. Als op 5/17 meetwaarde A nu waar is en meetwaarde B onwaar is, is de score nog steeds 50%. Er wordt echter een nieuwe vermelding weergegeven omdat de resultaten van de individuele meetwaarden zijn gewijzigd.

Als de totale score hoger is, wordt een groene pijl weergegeven. Als de totale score lager is, wordt een rode pijl weergegeven. Als er geen veranderingen zijn opgetreden in de totale score, maar wel in de berekening van de score, wordt een grijze diamant weergegeven.

Beheerders kunnen nieuwe scoretypen maken en metingen definiëren.

Diagrammen

Het tabblad Diagrammen biedt een grafische weergave van een geselecteerde asset in de context van de relaties met deze asset, zodat u beter inzicht krijgt in de impact van mogelijke wijzigingen op uw gegevens.

Relaties

Het tabblad Relaties is beschikbaar voor bedrijfsassets, modellen, beleidsassets en kwaliteitsregels. Hiermee kunt u bedrijfstermen koppelen aan toepassingen, rapporten, processen en beleid.

Verantwoordelijkheden

Het tabblad Verantwoordelijkheden is beschikbaar voor bedrijfsassets, modellen en kwaliteitsregels. Hiermee kunt u het eigenaarschap van assets vaststellen, waarbij eigenaren verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid en kwaliteit van de assets die ze bezitten.

Toewijzingen

Hier worden de toewijzingen weergegeven die zijn gekoppeld aan de geselecteerde asset, zodat u alle resterende items kunt volgen die betrekking hebben op processen die u hebt gestart (bijvoorbeeld het voorstellen van een nieuwe bedrijfsterm) of die verantwoordelijk zijn voor vooruitgang (bijvoorbeeld het goedkeuren of afwijzen van wijzigingen in assets).

Het tabblad bevat een telling van het aantal openstaande toewijzingen dat is gekoppeld aan de asset.

Het tabblad Toewijzingen is beschikbaar voor bedrijfsassets, modellen, beleidsassets en kwaliteitsregels.

Opmerkingen

Het tabblad Opmerkingen bevat de gebruikersdiscussie over een asset. Klik op het tabblad om de opmerkingen te bekijken.

Volgers

Het tabblad Volgers is beschikbaar voor bedrijfsassets, modellen en kwaliteitsregels en biedt een lijst gebruikers die de asset bekijken.

Logboek met wijzigingen

Tip: Het Logboek met wijzigingen werd eerder 'Audit' genoemd.

Het tabblad Logboek met wijzigingen is beschikbaar voor alle assettypen en biedt een lijst met alle wijzigingen die zijn aangebracht aan de asset gedurende de levensduur ervan.

Het Logboek met wijzigingen wordt elke paar minuten bijgewerkt.

Het toevoegen, bewerken en verwijderen van veldwaarden wordt gecontroleerd. Ook wijzigingen in relaties en toevoegen van verantwoordelijkheden worden overschreven. Het verwijderen van een asset zelf kan niet worden weergegeven in het logboek met assetwijzigingen omdat u niet naar de pagina voor het logboek met wijzigingen kunt gaan. Wijzigingen in gebruikersrechten, acties die op een asset zijn gestart en volgers worden niet opgenomen in het logboek met wijzigingen.

Onderliggende elementen

Het tabblad Onderliggende elementen is beschikbaar voor assets met één of meer onderliggende elementen, zodat u alle hiërarchische relaties kunt bekijken.

Indien nodig kunt u de gegevens exporteren door rechtsboven de tabel op de knop Exporteren naar Excel te klikken.

Hiërarchiediagram

Het tabblad Hiërarchisch diagram is alleen beschikbaar voor modellen en toont de modelstructuur in diagramvorm in plaats van de standaard boomstructuur.