Semantische typen maken - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Als u een beheerder bent, kunt u semantische typen maken.

 1. Klik in de navigatiebalk op Semantische typen.
 2. Zorg ervoor dat het tabblad Semantische typen is geselecteerd.
 3. Klik op de knop Nieuw semantisch type maken, die zich rechtsboven in het raster bevindt.
 4. Vul in het dialoogvenster Semantische typen maken de vereiste velden in. Hieronder vindt u aanvullende informatie over de velden in het dialoogvenster Semantische typen maken.
 5. Klik als u klaar bent op Maken of Maken en nog een toevoegen als u klaar bent.
Bij het maken van een semantisch type worden deze velden ook gedefinieerd:
 • Ingangsdatum - De standaardwaarde is de huidige datum. Deze wordt echter niet weergegeven in de gebruikersinterface van Data360 Govern.
 • Semantische bron - De standaardwaarde is Door gebruiker gedefinieerd.
 • Gemaakt op
 • Gewijzigd op
 • Laatst aangepast door
 • Gemaakt door
 • UID

Velden voor Semantische typen maken

 • Naam - Voer een beschrijvende en unieke naam in voor het semantische type.
 • Kwalificatie - het semantische type zelf. Bijvoorbeeld: XYZ_ABC.123. Zie Semantische typen voor voorbeelden van ingebouwde semantische typen en kwalificaties hiervan. Dit is een vereist tekstveld dat uniek voor de omgeving moet zijn.
  Opmerking: U kunt de kwalificatie niet meer bewerken nadat deze is gemaakt.
 • Drempel - Voer een waarde tussen 0 en 100 in. Definieert het percentage geldige waarden dat moet worden bereikt binnen de voorbeeldgegevensset om te worden geclassificeerd met dit semantische type.

 • Prioriteit - Voer een getal in om te bepalen in welke volgorde het semantische type moet worden gebruikt tegen een gegevensset. Hoe hoger de prioriteit, hoe eerder deze wordt gebruikt.

 • Status - Kies uit: Concept, Wordt gecontroleerd, Gecertificeerd. Wanneer het met connectoren wordt gebruikt, wordt een door de gebruiker gedefinieerd semantisch type naar Data360 Analyze verzonden voor verwerking. Het kan echter alleen worden gebruikt als het de status Gecertificeerd heeft. Zie het onderwerp Data Profiler in het helpgedeelte van Data360 Analyze voor meer informatie over de manier waarop gegevens van semantische typen worden verwerkt.

 • Overeenkomsttype - Kies uit:
  • Lijst met waarden - Classificeert gegevens op basis van een lijst met tekenreeksen die aanwezig zijn in de onderliggende gegevens. U kunt ook woorden opgeven die in de kop van de kolom kunnen worden gezocht.
  • Gegevenspatroon - Classificeert gegevens op basis van een patroon dat aanwezig is in de gegevens. U kunt ook woorden opgeven die in de kop van de kolom kunnen worden gezocht.
  • Getallen - Classificeert een getalveld op basis van een kopnaam, minimum- of maximumwaarden in de gegevens of een specifiek aantal cijfers of cijfers achter de komma. U moet woorden opgeven waarnaar in de kop van de kolom moet worden gezocht.
  • Geavanceerd (JSON) - Hiermee kunt u een aangepaste JSON-expressie invoeren om aanvullende eigenschappen voor het semantische type vast te stellen. We raden aan dat dit overeenkomsttype alleen wordt geconfigureerd door iemand die ervaring heeft met het maken van JSON-syntaxis.

Afhankelijk van het gekozen Overeenkomsttype worden aanvullende velden weergegeven:

 • JSON - Voer een JSON-expressie in om aanvullende eigenschappen voor het semantische type vast te stellen die anders niet worden gedefinieerd in dit dialoogvenster.
 • Reguliere expressie - Voer het patroon van de gegevens van dit semantische type in de vorm van een reguliere expressie in.
 • Testtekenreeks Reguliere expressie - Voer optioneel tekst in en klik op Valideren om een tekenreeks te testen op het patroon dat is ingevoerd in het veld Regiere expressie.
 • Geldige waarden - Voer de juiste alfanumerieke waarden in. Er wordt geen automatische aanvulling toegepast en er wordt een controle op hoofdletterongevoeligheid uitgevoerd voor duplicaten. Er is ten minste één waarde vereist. Het maximumaantal waarden is 500.
 • Ongeldige waarden - Voer de juiste alfanumerieke waarden in. Er wordt geen automatische aanvulling toegepast en er wordt een controle op hoofdletterongevoeligheid uitgevoerd voor duplicaten. Dit veld is optioneel. Het maximumaantal waarden is 500.
 • Minimumvoorbeelden - Selecteer of voer het juiste positieve gehele getal in. Dit semantische type wordt alleen gebruikt wanneer de gegevensset minimaal het aantal records bevat dat hier is opgegeven.
 • Minimale en maximale waarde aanwezig - Selecteer waar of onwaar om te bepalen of zowel de minimale als maximale waarde aanwezig moet zijn in de gegevensset om het semantische type te kunnen herkennen.
 • Minimaal - Voer een positief decimaal getal in of selecteer dit getal, dat de laagste waarde weergeeft die als geldig wordt beschouwd voor dit semantische type. Dit is een vereist veld als Minimum Maximum Aanwezig is ingesteld op waar.
 • Maximaal - Voer een positief decimaal getal in of selecteer dit getal, dat de hoogste waarde weergeeft die als geldig wordt beschouwd voor dit semantische type. Dit is een vereist veld als Minimum Maximum Aanwezig is ingesteld op waar.
 • Geldige landinstellingen - Selecteer de juiste landinstellingen in de lijst. Dit semantische type wordt gebruikt om assets te classificeren wanneer de taal en regio een van de opgegeven landinstellingen is die is ingevoerd.
 • Koptekst reguliere expressie - Selecteer een expressie in de vervolgkeuzelijst, pas deze indien nodig aan of voer de juiste tekenreeks in als reguliere expressie.
 • Testtekenreeks Reguliere expressie - Voer de tekst in en klik op Valideren om een tekenreeks te testen op het patroon dat is ingevoerd in het veld Koptekst Reguliere expressie.
 • Vertrouwenspercentage koptekts - Voer het vertrouwenspercentage in dat moet worden bereikt om de Koptekst reguliere expressie te gebruiken bij het bepalen van het semantische type. Dit is een vereist getalveld, met een waarde tussen 0 en 100, wanneer de Koptekst reguliere expressie wordt ingevuld.