Werken met thema's - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Een thema als het huidige thema instellen

 1. Zoek op de pagina Branding het thema dat u wilt instellen als het thema dat op de gebruikersinterface moet worden toegepast, klik op het menu Opties aan de rechterkant van de betreffende kaart en selecteer Instellen als huidig thema.

  Het dialoogvenster Instellen als huidig thema wordt weergegeven.

 2. Klik op Instellen als huidig thema.

  Het dialoogvenster wordt gesloten en het thema krijgt de badge Huidig thema.

Tip: Zie Het informatiepaneel voor meer informatie over het werken met kleuren bij het maken of bewerken van een thema.

Een nieuw thema maken

 1. Klik op Nieuw thema toevoegen (+) op de pagina Branding, boven de themakaarten, aan de rechterzijde.

  Het modale dialoogvenster Nieuw thema maken wordt weergegeven.

 2. Voer een Themanaam in.

  Dit is vereist en moet uniek zijn binnen de huidige omgeving.

 3. Laad elke afbeelding die nodig is. Zorg er daarbij voor dat deze aan de specificaties voldoet die in het modale dialoogvenster zijn opgegeven.

  Als u geen eigen afbeeldingen opgeeft, worden de standaard Precisely-afbeeldingen gebruikt.

 4. Klik op elk kleurveld om een kleurkiezer te openen, en selecteer de juiste kleuren. U kunt ook de hexwaarde van de kleur invoeren in het toepasselijke veld.

  Als u geen kleur selecteert, wordt de standaardkleur gebruikt.

 5. Klik op Maken als u klaar bent.

  Het modale dialoogvenster wordt gesloten, u wordt teruggezonden naar de pagina Branding en het thema wordt toegevoegd aan de reeds aanwezige kaarten.

Thema's dupliceren

Het dupliceren van een thema is een van de eenvoudigste manieren om een nieuw thema te gaan ontwikkelen.

Ga als volgt te werk:

 • Zoek op de pagina Branding het thema dat u wilt dupliceren, klik op het menu Opties aan de rechterkant van de betreffende kaart en selecteer Dupliceren.

  Er wordt een exacte kopie van het thema gemaakt onder het oorspronkelijke thema in het raster. Een versienummer wordt toegevoegd aan de naam van het gedupliceerde thema. Bijvoorbeeld "Precisely-thema (1)".

  U kunt nu bijvoorbeeld doorgaan met het bewerken van het thema om een nieuw thema te maken, of één van de andere acties in het menu Opties uitvoeren.

  Opmerking: Nadat het Precisely-thema eenmaal is gedupliceerd, kunt u alle acties in het menu Opties uitvoeren in de nieuwe versie. U kunt de naam echter niet wijzigen in de oorspronkelijke naam. Dit is ook van toepassing op alle andere oorspronkelijke themanamen.

Een thema bewerken

U kunt alleen gedupliceerde of gemaakte thema's bewerken, niet het Precisely-thema.

 1. Zoek op de pagina Branding naar het thema dat u wilt bewerken.

 2. Klik op het menu Opties aan de rechterkant van de toepasselijke kaart en selecteer Bewerken. Of selecteer de koppeling Bewerken op het Informatiepaneel. Zie Informatiepaneel voor meer informatie.

 3. Wanneer u klaar bent, klikt u op Wijzigingen opslaan.

Een thema downloaden

U kunt het Precisely-thema niet downloaden.

 • Zoek op de pagina Branding het thema dat u wilt downloaden in JSON-formaat, en vervolgens:

  • Klik op het menu Opties aan de rechterkant van de toepasselijke kaart en selecteer Downloaden.

   of:

  • Klik op Downloaden, boven de themakaarten, aan de rechterkant.

  Het thema, inclusief alle velden, afbeeldingen in JSON-indeling en eventuele aangepaste CSS, wordt geëxporteerd naar een locatie die wordt bepaald door uw browserinstellingen.

  De downloadnaam heeft de indeling: ThemeName_Environment_LastModifiedDate.json. Bijvoorbeeld:

  MyTheme_DEV_13May2022.json

  Als het thema meerdere keren per dag wordt gedownload, wordt het juiste aantal tussen haakjes toegevoegd aan de naam.

Een thema importeren

 1. Op de pagina Branding klikt u op Importeren, rechts boven de themakaarten.

 2. Navigeer naar de plaats waar het relevante JSON-bestand zich bevindt, selecteer het en klik op Openen.

  Nadat de import is voltooid, wordt er een bericht weergegeven.

  Als het JSON-bestand een fout bevat of het het verkeerde soort JSON-bestand is, wordt er een waarschuwing weergegeven en wordt de import afgebroken.

  Als alleen bepaalde variabelen of velden onjuiste waarden hebben, wordt een waarschuwing weergegeven waarin het probleem wordt vermeld en wordt het importeren afgebroken.

  De naam van het thema op de brandingpagina is het eerste deel van de JSON-bestandsnaam, als het dezelfde indeling heeft als de hierboven beschreven downloadnaam en niet is gewijzigd.

  Als er al een thema met deze naam bestaat, wordt het dialoogvenster Het thema vervangen of de themanaam wijzigen weergegeven, zodat u dienovereenkomstig kunt handelen.

Een thema verwijderen

Het Precisely-thema of het huidige thema kan niet worden verwijderd.

 1. Zoek op de pagina Branding het thema dat u wilt verwijderen, klik op het menu Opties aan de rechterkant van de betreffende kaart en selecteer Verwijderen.

  Het dialoogvenster Thema verwijderen wordt weergegeven.

 2. Klik op Verwijderen.

  U wordt teruggezonden naar de pagina Branding en het thema wordt permanent verwijderd.