Een kwaliteitsregeltype maken - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435
  1. Ga naar Configuratie > regels om een lijst met bestaande kwaliteitsregeltypen te bekijken.
  2. Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe kwaliteitsregel te maken.
    Het dialoogvenster Assettype toevoegen wordt weergegeven. Hier kunt u de metadata van uw nieuwe regel configureren.
Nadat u een regel hebt gemaakt, kunt u deze selecteren in de lijst met regeltypen om verder te configureren:
  • Velden: bepaal welke velden moeten worden weergegeven en ingevuld als onderdeel van de definitie van een regel van dit type. U kunt een veld voor een aangepaste status toevoegen aan een kwaliteitsregel om gebruikers in staat te stellen de status van een regel aan te geven. Zie Velden definiëren voor assettypen voor meer informatie over het bewerken van de velden die bij een asset horen.
    Opmerking: In eerdere Data360 Govern versies waren alle regels gekoppeld aan een statuswaarde. De waarde van Status kon "Actief", "Inactief" of "Concept" zijn.
  • Toewijzing type verantwoordelijkheid: beheer gebruikersrechten voor assettypen via verantwoordelijkheidstypen. Zie Verantwoordelijkheden bepalen voor meer informatie.