De API gebruiken om een lijstveld toe te voegen aan een asset - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435
Tip: Als u nog niet bekend bent met de Data360 Govern API, raadpleegt u API-documentatie voor een algemene introductie.

De voorbeeldaanvragen in dit onderwerp gebruiken de Curl-syntaxis om alle vereiste informatie in een aanvraag weer te geven, inclusief aanvraagheaders, methoden, eindpunten en gegevens, alsmede verplichte en optionele parameters: Bovendien wordt voor elke aanvraag dezelfde headerinformatie weergegeven in een apart blok voor gebruik bij het verbinden met de Data360 Govern API via een API-client.

U hebt twee typen bedrijfsassets: List1 en List2. U wilt een nieuw lijstveld toevoegen aan het assettype List1.

1. Assettypen identificeren

Gebruik een GET /api/v2/assets/types-aanvraag om een lijst met alle assettypen in uw systeem op te halen.

Voorbeeldaanvraag

curl -X GET --header 'Accept: application/json' --header 'Authorization: key;secret' 'https://example.data3sixty.com/api/v2/assets/types'

In het volgende voorbeeld wordt de headerinformatie weergegeven voor dezelfde aanvraag voor gebruik bij het verbinden met de Data360 Govern API via een API-client:

GET https://example.data3sixty.com/api/v2/assets/types HTTP/1.1Authorization: <API Key>;<API Secret> 		 Accept: application/json

Voorbeeldantwoord

[ {  "uid": "92ed38e0-73bd-4598-857b-a7724aa596d7",  "Name": "List1",  "Class": {   "ID": 1,   "Name": "Business Asset",   "Description": "Business assets." }, "Path": "List1" }, {  "uid": "a943957f-1737-43e4-85db-2bd3927f4e69",  "Name": "List2",  "Class": {   "ID": 2,   "Name": "Business Asset",   "Description": "Business assets." }, "Path": "List2" } ]

Dit antwoord geeft aan dat:

 • De UID voor het assettype 'List1' is: 92ed38e0-73bd-4598-857b-a7724aa596d7
 • De UID voor het assettype 'List2' is: a943957f-1737-43e4-85db-2bd3927f4e69

2. Bestaande assets identificeren voor het assettype

Gebruik het assettype uid dat u hebt aangegeven in stap één om een lijst met bestaande List2-assets te verkrijgen met een GET-aanvraag.

Voorbeeldaanvraag

In dit voorbeeldaanvraag gebruikt u de UID van het assettype 'List2' die is verkregen in stap 1:

curl -X GET --header 'Accept: application/json' --header 'Authorization: key;secret' 'https://example.data3sixty.com/api/v2/assets/a943957f-1737-43e4-85db-2bd3927f4e69'

In het volgende voorbeeld wordt de headerinformatie weergegeven voor dezelfde aanvraag voor gebruik bij het verbinden met de Data360 Govern API via een API-client:

GET https://example.data3sixty.com/api/v2/assets/a943957f-1737-43e4-85db-2bd3927f4e69 HTTP/1.1Authorization: <API Key>;<API Secret> Accept: application/json

Voorbeeldantwoord

Het antwoord toont dat het assettype 'List2' drie assets heeft:

{  "items": [   {    "AssetId": 17284,    "AssetUid": "b664eb76-42d2-476e-8298-09643097e572",    "XrefId": null,    "AssetTypeId": 489,    "AssetTypeUid": "a943957f-1737-43e4-85db-2bd3927f4e69",    "UpdatedOn": "2023-09-21T13:21:34.907Z",    "CreatedOn": "2023-09-21T13:21:34.907Z",    "Color": null,    "Path": "[Asset_Name1]",    "DisplayPath": "Asset_Name1",    "Name": "Asset_Name1"   },   {    "AssetId": 17285,    "AssetUid": "3c60e0a1-3f6c-4c9c-a218-db86c81c0ff6",    "XrefId": null,    "AssetTypeId": 489,    "AssetTypeUid": "a943957f-1737-43e4-85db-2bd3927f4e69",    "UpdatedOn": "2023-09-21T14:43:56.980Z",    "CreatedOn": "2023-09-21T14:43:56.980Z",    "Color": null,    "Path": "[Asset_Name2]",    "DisplayPath": "Asset_Name2",    "Name": "Asset_Name2"   },   {    "AssetId": 17286,    "AssetUid": "a17ab40d-6214-4ed6-bd01-8c3f7a7c9cf5",    "XrefId": null,    "AssetTypeId": 489,    "AssetTypeUid": "a943957f-1737-43e4-85db-2bd3927f4e69",    "UpdatedOn": "2023-09-21T14:44:09.797Z",    "CreatedOn": "2023-09-21T14:44:09.797Z",    "Color": null,    "Path": "[Asset_Name3]",    "DisplayPath": "Asset_Name3",    "Name": "Asset_Name3"   }  ],  "pageSize": 200,  "pageNum": 1,  "total": 3 }

3. Een lijstveld toevoegen

Voeg een lijstveld toe aan het assettype 'List1'. Gebruik de waarde uid voor Asset_Name1 die in stap twee is geretourneerd om een standaardwaarde op te geven.

Voorbeeldaanvraag

curl -X PUT --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ \   "Action": "Merge", \   "Fields": [ \    { \     "Name": "list_field", \     "FriendlyName": "list_field", \  "Category": "List", \     "Type": { \      "Lookup": { \       "Description": { \        "Form": "Example form", \        "Display": "Example display" \       }, \       "AllowAllValue": false, \       "AllowAllLabel": "string", \       "Format": { \        "Display": "{Name}", \        "Edit": "{Name}" \       }, \       "List": { \        "Uid": "a943957f-1737-43e4-85db-2bd3927f4e69", \        "Class": "BusinessAsset", \        "AllowMultipleValues": true \       }, \       "Validation": { \        "IsRequired": false \       }, \       "DefaultValue": "b664eb76-42d2-476e-8298-09643097e572", \       "ColumnOrder": 0, \       "ColumnWidth": 0, \       "SortOrder": 0, \       "IsDisplayable": true, \       "IsEditable": true, \       "IsListable": true, \       "IsPartOfKey": false, \       "IsPrimaryFilter": true, \       "ShowIfEmpty": true \      } \     } \    } \   ], \   "AssetTypeUid": "92ed38e0-73bd-4598-857b-a7724aa596d7" \  }' 'https://example.data3sixty.com/api/v2/fields'

In het volgende voorbeeld wordt de headerinformatie weergegeven voor dezelfde aanvraag voor gebruik bij het verbinden met de Data360 Govern API via een API-client:

PUT https://example.data3sixty.com/api/v2/fields HTTP/1.1Authorization: <API Key>;<API Secret> 	 Accept: application/json

Voorbeeldantwoord

{  "Uid": "92ed38e0-73bd-4598-857b-a7724aa596d7",  "Success": true,  "Message": "Fields successfully updated." } 

Er is een nieuw lijstveld met de naam list_field toegevoegd aan het assettype 'List1'. De opgegeven standaardwaarde is Asset_Name1, waarnaar wordt verwezen door de waarde van de UID in de aanvraag: "DefaultValue": "b664eb76-42d2-476e-8298-09643097e572".