Een filter toepassen - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435
 1. Ga naar de betreffende pagina met assettypen, bijvoorbeeld bedrijfsassettypen, technische assettypen, regels, modellen of beleidstypen.
 2. Klik op het token Filter toevoegen dat zich onder het veld Zoekenbevindt.
  Er wordt een lijst weergegeven met de volgende categorieën:
  • Assetvelden
  • Systeemvelden
  • Relaties
  Opmerking: De categorieën worden niet weergegeven voor Regelresultaten of Wijzigingslogboekfilters. De pagina Zoekresultaten heeft de categorieën Naam, Beschrijving, Assetpad en Tags.
  De velden binnen elke categorie zijn afhankelijk van de lijst die wordt gefilterd.
 3. Selecteer het juiste veld in de lijst.

  Een nieuw token, met de naam van het geselecteerde veld, wordt toegevoegd aan het veld Filter, links van het token Filter toevoegen, met de waarde Willekeurig. Er wordt ook een pop-up weergegeven met een operatorselectieveld en een of meer waardevelden, of een lijst met aanvullende filterwaarden die selecteerbaar zijn.

  Wanneer u een lijst met model- of beleidstypen filtert op niveau, worden alleen de onderliggende asset-items geretourneerd, samen met het assetpad ervan. De resultaten worden niet weergegeven in een hiërarchie.

 4. Selecteer een operator.
  De beschikbare operatorwaarden en selecteerbare filters variëren afhankelijk van het geselecteerde type veld en van de functie in de lijst. Als bijvoorbeeld een veld van het booleaanse type wordt geselecteerd, is de operatorkeuze is waar of is onwaar, waarbij geen waardeveld beschikbaar is. Als er echter een veld Naam is geselecteerd, kunnen er verschillende operatoren zijn waaruit kan worden gekozen en kan er ook een veld zijn waaruit de toepasselijke waarde moet worden ingevoerd.
  Opmerking: Als u een waarde zoals 10 wilt gebruiken in een decimaal veld, moet u operators gebruiken waarmee een reeks van 9,99 tot 10,01 kan worden opgegeven. Bijvoorbeeld 'groter dan' en 'kleiner dan'.
  Opmerking: Wanneer u een operator op relatietypen toepast, ziet u dat de operator 'bevat' assets weergeeft met de gedefinieerde relatie en de operator 'bevat niet' assets weergeeft zonder de gedefinieerde relatie. Zoekacties met jokertekens, zoals gedeeltelijke relatienamen, worden niet ondersteund.
 5. Voer een toepasselijke waarde in het veld of de velden in of selecteer de toepasselijke filters en klik op Filter bijwerken.
  Opmerking: Bij gebruik van een numeriek of decimaal veld voor filteren, geldt elke minimale of maximale limiet die is ingesteld tijdens de configuratie nog steeds. Als u een ongeschikte waarde selecteert, wordt het veld rood, wordt de knop Filter bijwerken uitgeschakeld en wordt in een veldbericht de juiste waarde of het juiste bereik weergegeven.
  Tip: Als u alle filters wilt kiezen, selecteert u het selectievakje links van de Zoeklijst.
  Tip: Afhankelijk van uw selectie kunnen keuzerondjes Match alles en Match willekeurig worden weergegeven. Selecteer de vereiste optie. Als de lijst maar één selectie toestaat, kunt u meerdere items selecteren, maar kan alleen Match willekeurig worden geselecteerd.
Als u het filter op elk gewenst moment wilt verwijderen, klikt u op de knop Filter verwijderen, die wordt weergegeven op het relevante token.
Opmerking: Als het veld dat u in stap 3 hebt geselecteerd, is ingesteld op Permanent in filters in de Velden, wordt het voor dit assettype altijd weergegeven in het filterveld. Er is daarom nu geen knop Filter verwijderen beschikbaar, en de filter kan niet worden verwijderd, tenzij de instellingen voor Velden overeenkomstig zijn gewijzigd.

Klik op een token om een filter te wijzigen.

Als u meer dan één filter configureert, wordt een menuknop Meer... weergegeven, die, wanneer u erop klikt, de volgende opties bevat: Klik op Meer... om te kiezen uit:
 • Filters wissen: verwijdert alle niet-permanente filters.
 • Match alles: alle filters moeten overeenkomen.
 • Match willekeurig: een willekeurig filter moet overeenkomen.