Een nieuwe groep maken - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Op de pagina Beheer > Beveiliging > Groepen van het tabblad Groepen wordt een lijst met bestaande groepen weergegeven en kunt u meer groepen toevoegen. Selecteer een groep in de lijst om de gegevens van de groepsleden te bekijken in het zijvenster Informatie.

 1. Klik op de pagina Beheer > Beveiliging > Groepen op de knop Nieuwe groep maken.
 2. Voer in het dialoogvenster Nieuwe groep maken een Naam in voor de groep.
 3. Als uw systeem is geconfigureerd voor gebruik van SSO en u Active Directory-groepen wilt synchroniseren met Data360 Govern, stelt u Is een Active Directory-groep in op True. Als deze instelling is geselecteerd en SSO is ingeschakeld, worden gebruikers toegevoegd aan groepen waarin ze zich nog niet bevinden en verwijderd uit groepen waarin ze zich niet meer bevinden wanneer ze zich aanmelden op basis van de groepen in de Active Directory.
  Opmerking: De naam van de groep in Data360 Govern moet overeenkomen met de groepsnaam van de Active Directory (niet hoofdlettergevoelig).
  Opmerking: U kunt de leden van een Active Directory-groep niet bewerken in Data360 Govern omdat deze wordt beheerd door Active Directory. Als een groep een Active Directory-groep is, ziet u dat de knoppen Toevoegen en Verwijderen niet beschikbaar zijn.
 4. Selecteer een Primaire eigenaar. U moet een primaire eigenaar toewijzen aan elke groep. Het veld Secundaire eigenaar is optioneel.
 5. Geef optioneel een Beschrijving op voor de groep en klik vervolgens op Maken.
Na het maken van een groep kunt u het volgende doen:
 • Een groep bewerken of verwijderen door op het menu te klikken dat zich rechts van de juiste rij bevindt.
 • Velden weergeven, zoeken, bewerken en verwijderen of aangepaste velden definiëren op het tabblad Velden.
  Opmerking: Aangepaste velden zijn van toepassing op alle groepen.
 • Een lid toevoegen of verwijderen uit een groep.