Modellen maken en bewerken - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Afhankelijk van de aan u toegewezen verantwoordelijkheden kunt u nieuwe items toevoegen aan modellen in uw systeem. Modeltypen van het hoogste niveau die door uw organisatie worden gebruikt, worden meestal van tevoren overeengekomen door een groep belanghebbenden en kunnen alleen worden gemaakt door gebruikers met beheerdersrechten.

Een model bewerken

  1. Ga naar het model dat u wilt bewerken.
  2. Klik op de knop Bewerken naast een bestaande modelasset.
  3. Bewerk in het deelvenster Item bewerken de eigenschappen van de asset zoals vereist. U kunt bijvoorbeeld de naam en beschrijving van de asset wijzigen of het item naar een nieuw bovenliggend model verplaatsen.

Een onderliggend item toevoegen aan een model

  1. Ga naar het model dat u wilt bewerken.
  2. Klik op de knop Toevoegen naast een bestaande modelasset om een nieuw onderliggend item toe te voegen.
  3. Gebruik het paneel Nieuw item om de naam en de beschrijving van de nieuwe modelasset te definiëren.
Opmerking: De knop Toevoegen ontbreekt bij sommige items. Dit komt doordat er een maximumdiepte is ingesteld op een model, waardoor wordt beperkt hoe diep genest het model kan worden. Zo kunt u bijvoorbeeld opgeven dat een model slechts twee lagen diep kan zijn. Niveaunaam en Aantal niveaus worden niet weergegeven op de pagina Definitie van het model als de maximumdiepte 1 is.

Een item verwijderen

  1. Ga naar het model dat u wilt bewerken.
  2. Klik op de knop Verwijderen naast een bestaande modelasset en klik vervolgens op Verwijderen om te bevestigen dat u het item wilt verwijderen.
Opmerking: De knop Verwijderen is niet beschikbaar voor alle items. Dit komt omdat u geen modelitems met onderliggende items kunt verwijderen. In dat geval moet u eerst alle onderliggende items verwijderen.

Na het maken van nieuwe modelassets wilt u doorgaans andere assets, zoals bedrijfsassets, hieraan koppelen. U kunt ook verantwoordelijkheden toepassen op modelassets, die vervolgens worden overgenomen door gerelateerde items. Hierdoor wordt het mogelijk om modelgroeperingen te gebruiken om het beheer van eigenaarschap van andere assets te vereenvoudigen.