Assets groeperen met behulp van modellen - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Modellen kunnen worden gebruikt om andere assets in hiërarchische structuren te groeperen, om de relaties tussen deze items duidelijk vast te stellen, en ook om de middelen te bieden om het eigenaarschap van groepen items gemakkelijker te beheren. In Data360 Govern groepeert u assets door een relatie Groepen - Gegroepeerd op te maken tussen een modelasset en de asset die moet worden gegroepeerd.

Als u bijvoorbeeld een aantal betalingsgerelateerde bedrijfsassets wilt groeperen met de modelasset Medische claim-betaling, kunt u dat doen door een Relatietype te maken tussen het model en het assettype en vervolgens de relevante bedrijfsassets aan de relatie toe te voegen.
  1. Als eerste moet u de relatie maken. Voeg een nieuw Relatietype toe, waarbij 'Groepen voor medische claims/is gegroepeerd volgens bedrijfstermen' wordt gebruikt.
    Opmerking: U moet toegang hebben tot het scherm Configuratie > Relaties om relatietypen te maken. U moet uw systeembeheerder dus mogelijk om hulp vragen.
  2. Ga naar de detailpagina voor de modelasset en klik op het tabblad Verwante assets.
  3. Selecteer het Relatietype dat het gekozen model koppelt aan het assettype met een relatie Groepen, in dit voorbeeld 'Bedrijfstermen [Groepen]'.
  4. Klik op de knop Toevoegen om de assets die u wilt groeperen te selecteren en klik vervolgens op Opslaan om de assets aan de groep toe te voegen.
  5. Ga naar de pagina Medische claim. U ziet nu een pictogram naast het item Betaling dat aangeeft dat het item relaties bevat.
U kunt de groepering verifiëren door de Verwante assets te bekijken voor een van de assets die u zojuist hebt gegroepeerd. Als de pagina Relaties is geopend, dubbelklikt u op de assetnaam in de rij in de tabel om de assetpagina voor de asset te bekijken en klikt u vervolgens op Verwante assets. Zoek de groepering op de pagina Relaties en controleer of het modelitem Betaling wordt weergegeven.
Tip: Het is wellicht gemakkelijker om het juiste Relatietype te vinden door het selectievakje Relatietypen zonder vastgestelde relaties weergeven te wissen zodat alleen de typen met relaties worden weergegeven.

Om meer inzicht te krijgen in groepering, kunt u in overweging nemen dat u deze relatie tussen het modelitem en de asset had kunnen hebben maken via de assetpagina. Hier kunt u een omgekeerde relatie maken door het relatietype Betaling (is gegroepeerd op) te selecteren en de modelasset Betaling te kiezen om de asset onder dat item te groeperen. U zou deze methode bijvoorbeeld gebruiken als u meerdere relaties aan één asset moet toevoegen.