Verantwoordelijkheden vaststellen - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Verantwoordelijkheden worden gebruikt om een eigenaarschap tussen gebruikers en assets vast te stellen, waarbij de omvang wordt beheerd waarin genomineerde gebruikers hun bijbehorende assets kunnen maken, wijzigen en beheren.

 1. Ga naar Beheer>Beveiliging > > > Verantwoordelijkheden om een lijst te bekijken van bestaandeverantwoordelijkheidstypen.

  Assettoewijzingen en regels voor eigenaarschap worden rechts weergegeven. Een aantal voorkomende verantwoordelijkheidstypen zijn bijvoorbeeld:

  • De groep Data Governance
  • Gegevenseigenaar
  • Data Steward
  • Rapporteigenaar
 2. Klik op de knop Toevoegen om een nieuw verantwoordelijkheidstype aan te maken.
 3. Voer een naam en beschrijving in het deelvenster Rol toevoegen in.
 4. Kies de assettypen die u wilt koppelen aan de verantwoordelijkheid in de lijst Verantwoordelijkheid toegewezen aan.
 5. Klik op de knop Opslaan om een nieuw verantwoordelijkheidstype aan te maken.

U kunt verantwoordelijkheidstypen in de lijst links ook bewerken en verwijderen. Als u Bewerken kiest, verschijnt het deelvenster Rol bewerken voor het gekozen item.

Assettoewijzing

De lijst Assettoewijzing, rechts van Verantwoordelijkheidstypen, geeft de assets weer die zijn toegewezen aan het momenteel geselecteerde verantwoordelijkheidstype.

 • Klasse - Geeft de naam weer van het assettype.

 • Type - Toont het volledige pad van het assettype, dat kan worden gebruikt als basis voor sorteren en filteren.

U kunt indien nodig nieuwe assettypen toevoegen, bewerken of verwijderen.

Gebruikersrechten toevoegen voor een assettoewijzing en een verantwoordelijkheidsrelatie

 1. Klik op Toevoegen, geplaatst in de rechterbovenhoek van het deelvenster Assettoewijzing.

  Het deelvenster Verantwoordelijkheidsrelatie toevoegen wordt weergegeven.

 2. Selecteer het juiste assettype.

  Opmerking: Alle gebruikersrechten worden standaard geselecteerd.
 3. Wis de gebruikersrechten die u niet wilt toewijzen.

U kunt ook bestaande items in de lijst Assettoewijzing bewerken door in de desbetreffende rij te klikken op Bewerken om het venster Verantwoordelijkheidsrelatie bewerken weer te geven.

Regels voor eigenaarschap

Voorwaarde: U hebt een verantwoordelijkheidstype gedefinieerd.

Het verantwoordelijkheidstype geeft gebruikersrechten aan de gekozen assettypen. U kunt verantwoordelijkheden aan bepaalde gebruikers en groepen toekennen via het tabblad Verantwoordelijkheden op een asset.

U kunt ook gebruikmaken van regels voor eigenaarschap om het verantwoordelijkheidstype rechtstreeks te koppelen aan bepaalde assets en gekozen gebruikers en groepen.

 1. Klik op de knop Toevoegen in de rechterbovenhoek van het deelvenster Regels voor eigenaarschap.
 2. Geef in het deelvenster Regel toevoegen een naam op voor de regel en kies een assettype om deze aan te koppelen.
 3. Wis optioneel de selectie Zichtbaar? om de gebruikers en groepen die aan de verantwoordelijkheid zijn toegewezen via deze regel te verbergen in de weergave Eigendom van de betreffende assets.
 4. Selecteer optioneel Van toepassing op hele type? om deze regel toe te passen op het assettype zelf, in plaats van alleen de specifieke exemplaren van het assettype, geïdentificeerd door opgegeven filters. Hiermee wordt de regel toegepast op alle exemplaren van het gekozen assettype en wordt de mogelijkheid geboden om nieuwe exemplaren van het type te maken (bijvoorbeeld om gebruikers de mogelijkheid te geven om nieuwe bedrijfstermen te maken)

Filters voor regels voor eigenaarschap

Om een eigendomsregel te bewerken, klikt u op het pictogram Bewerken rechts van de regel die u wilt bewerken.

Pas de filters aan om te bepalen welke assets de regel zal beïnvloeden en aan welke gebruikers en groepen de verantwoordelijkheid zal worden toegekend.

When-filters

Gebruik When-filters om de exemplaren van het gekozen assettype te beperken waarop de regel voor eigenaarschap worden toegepast. U kunt deze sectie ongewijzigd laten om deze op alle exemplaren van het gekozen assettype van toepassing te laten zijn.

Opmerking: When-filters zijn niet van toepassing op het maken van activiteiten.
 1. Selecteer in de lijst Type controleren de optie Veld of Relatie om te bepalen hoe u de lijst met asset-items kunt beperken waarop u de geselecteerde regel voor eigenaarschap wilt toepassen.
 2. Selecteer de veldnaam of de naam van de relatie.
 3. Selecteer indien van toepassing de gewenste operator.

  Als het Type controleren Veld is, zijn de operators alleen beschikbaar als het invoertype van het veld Eenvoudige tekst is. De standaardoperator is bevat. Als het invoertype geen Eenvoudige tekst is, wordt het veld operators niet weergegeven.

  Als het Controletype Relatie is, zijn er twee operators beschikbaar om te kiezen: in en niet in. De standaardoperator is in.

 4. Voer indien van toepassing de gewenste tekst in het waardeveld in of kies een optie in de vervolgkeuzelijst.
 5. Klik desgewenst op de knop Filters testen om de lijst met assets bij te werken die op basis van When-filters zullen vallen onder deze regel voor eigenaarschap.

Then-filters

Gebruik Then-filters om de gebruikers en groepen te identificeren aan wie de verantwoordelijkheid moet worden toegewezen:

 1. Selecteer Groep of Gebruiker om het beveiligingsassettype te definiëren waaraan u het eigenaarschap wilt toewijzen.

 2. Selecteer het type Veld, en vervolgens de toepasselijke Waarde.

  Selecteer bijvoorbeeld het veldtype Naam, en kies vervolgens een gebruiker of groep in de vervolgkeuzelijst.

 3. Selecteer meer velden en waarden, indien nodig.

 4. Selecteer Match alles of Match willekeurig, waar nodig.

  Match alles betekent dat alle velden en waarden aanwezig moeten zijn, terwijl Match willekeurig betekent dat slechts één veld en waarde nodig zijn.

  De standaardwaarde is Match alles.

 5. Klik desgewenst op de knop Filters testen om de gebruikers en groepen weer te geven aan wie de verantwoordelijkheidsgebruikersrechten worden toegekend.
 6. Klik op Opslaan.