Tijdreeksdiagrammen - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

In het paneel Profileren is een Tijdreeksdiagram een grafische weergave van de vastgelegde gegevenswaarden gedurende de opgegeven tijdsperiode voor het geselecteerde veld. Voorbeelden hiervan zijn de velden Type waarschijnlijkheid of Matchdetectie.

Klik op de balk Voorbeeldkwaliteit of op een van de trendindicatoren tussen de veldnaam en de bijbehorende waarde om het betreffende tijdreeksdiagram weer te geven. Bijvoorbeeld tussen Totaal aantal rijen en de relevante waarde. Trendindicatoren zijn grijs en worden weergegeven als:

  • Een omhoog wijzende driehoek: de waarde voor de huidige datum voor profileringsgegevens is hoger dan de waarde voor de vorige datum.
  • Een omlaag wijzende driehoek: de waarde voor de huidige datum voor profileringsgegevens is lager dan de waarde voor de vorige datum.
  • Een diamant: de waarde voor de huidige datum voor profileringsgegevens is hetzelfde als de waarde voor de vorige datum.

De trendindicator is een vergelijking van de twee laatste vermeldingen voor het veld. Deze vermeldingen worden alleen weergegeven als er meer dan één weer te geven punt is.

Als u erop klikt, wordt het desbetreffende tijdreeksdiagram weergegeven in een pop-upvenster links van het paneel Profileren.

De X- en Y-as van het weergegeven diagram worden automatisch aangepast op basis van het geselecteerde datumbereik en het veldtype.

Als u een andere trendindicator in het paneel Profileren selecteert, wordt het diagram automatisch bijgewerkt.

Datumbereik

Het datumbereik kan worden geselecteerd vanuit een lijst, te vinden in de rechterbovenhoek van het diagram:

  • Aangepast: u kunt dit niet direct in de lijst selecteren, dit is uitgeschakeld.

  • 1 maand weergeven: de standaardinstelling.

  • 3 maanden weergeven

  • 6 maanden weergeven

  • Jaar tot heden weergeven

  • Alles weergeven: hiermee worden gegevens voor een jaar weergegeven, het maximum dat is toegestaan voor gegevensprofielen.

Als er minder dan een maand gegevens beschikbaar zijn, is alleen Jaar tot heden weergeven ingeschakeld. Opties voor een datumbereik die niet van toepassing zijn, zijn uitgeschakeld.

De schuifbalk, datums en kalenders

Onder het diagram bevindt zich een schuifbalk die samenwerkt met het datumbereik. Als u een schuifregelaar verplaatst om andere datums te selecteren, dan verandert het diagram overeenkomstig en wordt de weergaveoptie ingesteld op Aangepast.

U kunt ook klikken op de datums in de rechterbovenhoek van het diagram om ze te wijzigen, bijvoorbeeld door nieuwe datums te selecteren in een kalender.

Diagramweergaven

Een diagram kan één of meer lijnen bevatten, afhankelijk van waar oorspronkelijk op is geklikt om het diagram weer te geven. Als u bijvoorbeeld op de balk Voorbeeldkwaliteit hebt geklikt, kan het diagram maximaal drie lijnen bevatten, terwijl er als u op een trendindicator klikt doorgaans één lijn is.

Lijnkleuren

Lijnen worden weergegeven in dezelfde kleuren als zijn toegewezen aan het desbetreffende veld. De lijn die bijvoorbeeld de waarden voor geldige voorbeeldkwaliteitsgegevens in een diagram weergeeft, wordt standaard in het groen weergegeven, terwijl de waarden voor ongeldige gegevens / uitschieters een rode lijn hebben. Als er geen specifieke kleur is toegewezen aan velden, worden ze standaard in donkergrijs weergegeven.