Een semantisch type maken vanuit het paneel Profileren - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Als u beheerdersrechten hebt en er geen semantisch type wordt gedetecteerd voor een asset, wordt een knop Nieuwe maken weergegeven naast het veld Semantisch type in het paneel Profileren.

Ga als volgt te werk:

  1. Klik op de knop Nieuwe maken.
    Het modale dialoogvenster Nieuw semantisch type maken wordt weergegeven.
  2. Volg de algemene stappen onder Semantische typen maken
    Bepaalde velden zijn vooraf ingevuld als de waarden bestaan in de profileringsgegevens.
  3. Klik op Maken als u klaar bent.

Het modale dialoogvenster wordt gesloten en u wordt teruggestuurd naar de assetpagina, met het paneel Profileren weergegeven. In het veld SemanticType wordt een koppeling naar het semantische type weergegeven, waarbij de asset automatisch wordt geclassificeerd met de relevante semantische definitie.