Een beleidstype maken - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435
  1. Klik op de pagina Configuratie > Beleid op de knop Assettype toevoegen om een nieuw beleid op het hoogste niveau te maken.
  2. Typ in het dialoogvenster Assettype toevoegen een Naam voor het nieuwe beleid en voer desgewenst een Beschrijving in.
  3. Definieer een Maximale diepte. Dit is de maximumdiepte van geneste onderliggende beleidassets.
  4. Kies of u de asset standaard wilt laten weergeven door Standaard leestoegang in te stellen. Klik vervolgens op Assettype toevoegen.
U kunt ook de volgende instellingen definiëren:
  • Predicaat voor bovenliggend element - Het relatietype dat door het beleid wordt gebruikt als een onderliggend beleid wordt gemaakt. Beleid A is bijvoorbeeld een onderliggend element van beleid B.
  • Achtergrondkleur - Dit is de kleur van het vak dat in lineagediagrammen wordt gebruikt.
  • Pictogram: selecteer een pictogram om het assettype in de hele toepassing weer te geven.
Nadat u een beleid hebt gemaakt, kunt u het selecteren in de lijst met beleidstypen om het verder te configureren:
  • Velden: bepaal welke velden moeten worden weergegeven en ingevuld voor dit beleid of een onderliggend element van dit beleid.
  • Toewijzing type verantwoordelijkheid: beheer gebruikersrechten voor assettypen via verantwoordelijkheidstypen.
  • Niveaus: geef optioneel een naam en een beschrijving op voor elk niveau van het beleid.