Hiërarchische referentielijsten in bulk laden - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Net als bij het in bulk laden van objecten met relaties moet u zowel bovenliggende als onderliggende asset-ID's opgeven om een bulkload voor hiërarchische lijsten te voltooien.

In dit voorbeeld wordt uitgelegd hoe u in bulk laden kunt gebruiken om een bovenliggende lijst met de naam 'Regio's' en een onderliggende lijst met de naam 'Codes' in te vullen door voor elke lijst een bulkloadactie Promotie uit te voeren.

Lijstitemgegevens in bulk laden

 1. Ga naar Beheer > Integratie > Bulkloader.
 2. Klik in de rechterbovenhoek van het paneel Geschiedenis op de knop Toevoegen.
 3. Selecteer in het paneel Spreadsheettaak uploaden de optie Promotie in de lijst Actie.
 4. Selecteer het Relatietype Referentie-item: Regio's.
 5. U kunt een reeds gemaakte spreadsheet gebruiken om ervoor te zorgen dat u de vereiste kolommen vetgedrukt weergeeft of u kunt een spreadsheet met deze kolommen downloaden door op de koppeling Spreadsheet downloaden te klikken. In dit geval hebben we een lijstspreadsheet Regio's gemaakt dat uit de volgende vermeldingen bestaat:

  Deze lijstitems worden toegevoegd aan de bestaande Regio's-lijstitems Noord, Zuid, Oost en West.

 6. Klik op Bestand kiezen om naar uw lijstspreadsheet Regio's te navigeren en klik op Openen in het Windows-bestandsnavigatievenster.
 7. Klik op Opslaan om de lijstitems Regio's in bulk te uploaden.
 8. Herhaal de stappen voor in bulk laden voor de lijst Codes. Selecteer dit keer het Relatietype Referentie-item: Codes.
 9. Een vergelijkbare spreadsheet voorbereiden voor de lijst Codes:

 10. Klik op Bestand kiezen om naar uw lijstspreadsheet Codes te navigeren en klik op Openen in het Windows-bestandsnavigatievenster.
 11. Klik op Opslaan om de lijstitems Codes in bulk te uploaden.

De lijstgegevens koppelen

Nadat u de lijstgegevens voor Regio's en Codes in bulk hebt geladen, moet u een bulkload voor de Relatie uitvoeren om het systeem te laten weten hoe de lijstgegevens zijn gekoppeld. Voor deze bulkupload moet u de lijstasset-ID's gebruiken voor bovenliggende en onderliggende lijstitems.

 1. De asset-ID's ophalen voor de lijstitems:
  1. Open de pagina Referentielijsten door op Referentielijsten in de navigatiebalk te klikken.
  2. Selecteer de lijst Regio's in het paneel Referentielijsten en klik op de knop Exporteren naar Excel om de itemgegevens te downloaden.

   Asset-ID's worden getoond voor elk lijstitem in de geëxporteerde spreadsheet, inclusief bestaande en nieuw geüploade items:

  3. Herhaal stap b voor de lijst Codes.

   In de spreadsheet voor exporteren van de lijst Codes worden de bestaande en nieuw geüploade items weergegeven. Voor de nieuw geüploade items ontbreken echter de Regiogegevens omdat de koppelingsactie nog niet is uitgevoerd:

 2. Koppel de lijstitems door de asset-ID van elk bovenliggende item te nemen en deze te koppelen aan de asset-ID van het onderliggende lijstitem in een nieuw spreadsheet voor uploaden.

  Bijvoorbeeld:

 3. Upload het voltooide koppelingsspreadsheet met behulp van de volgende instellingen in het paneel Spreadsheettaak uploaden:

  In dit geval is de uploadactie een actie Relatie.

 4. Wanneer het uploaden is voltooid, kunt u de spreadsheet Codes opnieuw exporteren om te zien of de juiste relaties zijn gemaakt tussen de bovenliggende en onderliggende lijstitems: