Certificeringsworkflow - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Eén manier om een workflow voor het certificeren van bedrijfsassets in te stellen is met behulp van de workflow-trigger Aanvraagcertificering. Hiermee kunnen gebruikers op de detailpagina van een asset certificering van een asset aanvragen.

Tip: Een certificeringsworkflow kan niet alleen worden toegepast op nieuwe items, maar kan ook regelmatig worden gepland voor een reeks assets. Het investeringsteam wil bijvoorbeeld mogelijk dat hun bedrijfstermen elke zes maanden worden gecertificeerd.
Voorbeeld workflowstappen:
 • Er is een nieuwe asset toegevoegd aan de bedrijfswoordenlijst en de vereiste metadata zijn toegevoegd.
 • Het item heeft de status Concept (de status is door een aparte workflow toegepast).
 • Een data steward start de certificeringsworkflow voor het item door te klikken op de knop Certificering aanvragen op de overzichtsbalk bovenaan de detailpagina van het item.
  Opmerking: Het proces Aanvraagcertificering kan alleen worden gestart op een asset wanneer het item de status Concept heeft en er een certificeringsworkflow is gemaakt.
 • Het item wordt doorgestuurd naar de verantwoordelijke partij voor controle en certificering. De betreffende eigenaren van de asset ontvangen een e-mailmelding met een koppeling naar een formulier waarin zij om toestemming worden gevraagd.
 • De goedkeurders bevestigen dat de asset geschikt is voor gebruik door de organisatie.
 • Nadat het item is beoordeeld en goedgekeurd, wordt een certificeringsstatus op de asset toegepast om gebruikers te informeren dat het item is beoordeeld en dat alle governancecriteria en verantwoordelijkheden binnen de woordenlijst zijn ingevuld.

Vereisten:

 • De asset moet een veld met de naam 'Status' hebben.
 • De API-naam moet ook 'Status' zijn.
 • Het veld Status moet een lijstveld zijn dat de volgende drie statussen bevat: Concept, Wordt gecontroleerd en Gecertificeerd.
 1. Ga naar Configuratie > Workflows.
 2. Klik op het pictogram Toevoegen in de rechterbovenhoek van het deelvenster Workflowtypen om een nieuwe workflow aan te maken.
 3. Typ in het deelvenster Nieuw workflowtype een Naam voor de workflow, bijvoorbeeld 'Bedrijfsassets certificeren'.
 4. Selecteer in de lijst Type wijzigen de optie Aanvraagcertificering als workflowtrigger.
 5. Selecteer in de lijst Objecttype het itemtype dat u aan de workflow wilt koppelen.
 6. Bouw uw certificeringsworkflow op door de relevante activiteiten vanaf het linkerdeel van het scherm naar het bewerkingsgebied te slepen. Om de workflowactiviteiten te koppelen, klikt en sleept u vanuit een punt op een activiteit en koppelt u deze aan een punt op de volgende activiteit. Als u terug moet gaan en een verbinding wilt verwijderen, selecteert u de verbinding die u wilt verwijderen, en drukt u vervolgens op de toets Verwijderen.

  In dit voorbeeld gebruiken we de volgende activiteiten om een certificeringsworkflow op te bouwen:

  1. Begin
  2. Veldwijziging
  3. Formulier
  4. Veldwijziging
  5. Voltooien
  Tip: In een certificeringsworkflow worden items doorgaans verplaatst van Wordt gecontroleerd naar Gecertificeerd zodra een beoordelaar de actie heeft goedgekeurd. Aangenomen wordt dat de items in eerste instantie de status Concept hebben. De status Concept kan op items worden toegepast via een aparte workflow. Het proces Aanvraagcertificering kan alleen worden gestart op een asset wanneer het item de status Concept heeft en er een certificeringsworkflow is gemaakt. Het kan dus zijn dat u twee afzonderlijke workflows hebt, bijvoorbeeld één workflow waarbij de status van een asset wordt gewijzigd in Concept wanneer deze nieuw aan het systeem wordt toegevoegd, en een tweede workflow waarbij het item het certificeringsproces doorloopt.

  Stap Workflowactiviteit Beschrijving
  1 Begin Hiermee wordt de invoer in de workflow gemarkeerd.
  2 Veldwijziging - 'Wordt gecontroleerd'

  Selecteer de activiteit Veldwijziging en klik daarna op het tabblad Bewerken en stel de kenmerken als volgt in:

  3 Formulier

  Deze optie biedt een aangepast formulier dat in de workflow wordt ingevoegd, zodat een controleur de mogelijkheid heeft om te certificeren (zie Een formulier instellen).

  In dit voorbeeld zou het formulier één Booleaanse waarde bevatten waarmee de controleur de actie kan bevestigen of afwijzen.

  4 Veldwijziging - 'Gecertificeerd'

  Selecteer de activiteit Veldwijziging en klik daarna op het tabblad Bewerken en stel de kenmerken als volgt in:

  5 Voltooien Hiermee wordt aangegeven dat de workflow is voltooid.

  Als een certificeringsworkflow is ingesteld, wordt er naast het bewerkingspictogram in de lijst met assets een oranje pictogram (Wordt gecontroleerd) of een groen pictogram (Gecertificeerd) weergegeven om de status van het item aan te geven.

  Als de status Concept aan een item is toegewezen als onderdeel van een afzonderlijke workflow, wordt er naast het bewerkingspictogram in de lijst met assets een grijs pictogram weergegeven.

  Op een pagina met assetsdetails wordt bovenaan de pagina de status weergegeven, samen met de naam van de asset en de score.

  Als een certificeringsworkflow is ingesteld (met behulp van de workflowtrigger voor Aanvraagcertificering), kunnen gebruikers op de knop Aanvraagcertificering klikken bovenaan een pagina met assetsdetails voor items met de status Concept om de certificeringsworkflow te starten.

  Opmerking: Een item kan alleen de status Concept toegewezen krijgen als het een aangepast veld 'Status' heeft met de waarden Concept, Wordt gecontroleerd en Gecertificeerd.
  Tip: U kunt verantwoordelijkheidsregels maken zodat u kunt beperken wie items met een bepaalde status kan zien. Zie Gebruikers of groepen toewijzen aan verantwoordelijkheden.