Overzicht van de gebruikersinterface - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Dit onderwerp beschrijft de veelgebruikte Data360 Govern-pagina's en -elementen. De interface kan worden aangepast aan de behoeften van uw bedrijf. Het is mogelijk dat uw organisatie een andere implementatie gebruikt dan de implementatie die hier wordt weergegeven.

Overzicht van de gebruikersinterface (UI)

Afbeeldingslegenda:

1) Navigatiebalk

2) Kopbalk

3) Zoekbalk

4) Tegels voor de startpagina

Navigatiebalk

De navigatiebalk aan de linkerkant van het scherm is het primaire middel om door de gebruikersinterface te navigeren.

 • Sommige navigatiebalkitems vormen één enkel assettype. Klik op een van deze items om meteen naar de bijbehorende pagina te gaan.
 • Als een item een submenu of onderliggende items bevat, wordt naast de naam een pijl weergegeven. Voor elk menu-item wordt het aantal assets weergegeven.
 • U kunt de navigatiebalk uitvouwen en samenvouwen met behulp van de knop Navigatie in volledige breedte in- of uitschakelen onderaan de balk.
 • U kunt de items die worden weergegeven in een submenu filteren door in het vak Zoekmenu te typen.
 • U kunt lege verzamelingen verbergen die mogelijk worden weergegeven in een menu door te klikken op de nieuwe knop Lege verzamelingen verbergen . Deze bevindt zich rechts van het zoekmenuveld. Lege verzamelingen die onderliggende verzamelingen met inhoud bevatten, worden nog steeds weergegeven.

De status samengevouwen, uitgevouwen en lege verzamelingen verbergen/weergeven van menuopties blijft behouden tijdens uw Data360 Govern-sessie.

Als er items in de navigatiebalk zijn waarvoor u geen leesrechten hebt, zijn deze items niet beschikbaar om te selecteren.

Opmerking: De gebruikersinterface kan in grote mate worden aangepast. De items die zichtbaar zijn voor u zijn afhankelijk van de instellingen die zijn ingesteld door de beheerder.

Navigatiebalk-items:

 • Home - Koppelingen naar de startpagina.
 • Favorieten - De lijst Favorieten bevat links naar pagina's die u hebt toegevoegd aan uw favorieten door te klikken op de stervormige knop Toevoegen aan favorieten in de kopbalk van de betreffende pagina. Over het algemeen bestaat elk item in de lijst uit:
  • Het icoon van de asset of het objet en de gedefinieerde naam, samen met de naam van het tabblad waaraan het is gekoppeld.

  • De assetklasse, gevolgd door het assetpad of assettypepad, indien relevant, indien relevant.

  Als een pagina met zoekresultaten is opgenomen in de lijst Favorieten, worden in de eerste regel de zoekcriteria weergegeven in aanhalingstekens, terwijl in de tweede regel 'Zoekresultaten' wordt weergegeven.

  De nieuw toegevoegde favorieten worden bovenaan de lijst getoond.

 • Bedrijfsassets - Alle bedrijfsassets die zijn gedefinieerd voor uw organisatie.
 • Technische assets - Alle technische assets die in uw systeem bestaan.
 • Modellen - Een hiërarchische classificatie voor het groeperen van een set bedrijfsassets. Modellen worden normaal gesproken onderverdeeld per bedrijfsfunctie, zoals Human Resources en Finance.
 • Regels - Een perceptie of beoordeling van de geschiktheid van gegevens om hun doel te dienen in een bepaalde context. Het menu Regels bevat koppelingen naar de regels die voor uw organisatie zijn gedefinieerd.
 • Beleidsregels - Het menu Beleidsregels bevat koppelingen naar beheer en naleving om de bedrijfsmiddelen te ondersteunen. Een beleid kan een branche- of overheidsregelgeving zijn, zoals de AVG, of een intern IT- of beveiligingsbeleid.
 • Referentielijsten - Een bron van geassocieerde waarden om de beheerde gegevens aan te vullen, bijvoorbeeld landcodes.
 • Community - Gebruik de Community-pagina om de toegewezen bedrijfseigenaren, data stewards en domeineigenaren in uw organisatie te onderzoeken.
 • Toewijzingen - Volg openstaande toewijzingen. Toewijzingen zijn taken die aan u worden toegewezen als gevolg van een workflowstap.
 • Configuratie - Als je beheerdersrechten hebt, heb je toegang tot het menu Configuratie. Het menu Configuratie bevat koppelingen naar de elementen die samen het kader vormen van het databeheersysteem van uw organisatie, bijvoorbeeld bedrijfsassets, modellen en beleidsregels.
 • Beheer- Als u beheerdersrechten hebt, hebt u toegang tot het menu Beheer om taken uit te voeren zoals het aanpassen van de weergave en het beheren van gebruikers en groepen.

Kopbalk

De kopbalk bevat een aantal knoppen voor snelle toegang. Dit zijn functies die u in de hele toepassing kunt gebruiken.

Afhankelijk van uw instellingen en van het deel van de toepassing waarin u zich bevindt, ziet u enkele of alle knoppen.

 • Logo - Als beheerder kunt u het logo definiëren dat verschijnt in de kopbalk.
 • Terugknop - Uw beheerder kan een terugknop activeren die rechts van een logo wordt weergegeven. Wanneer hierop wordt geklikt, wordt u teruggeleid naar de vorige pagina in de browsergeschiedenis. De Terug-knop wordt uitgeschakeld als er geen verdere geschiedenis is.
 • Navigatiepaden - Geven uw locatie aan in de omgeving. Met de navigatiepaden kunt u navigeren tussen assets van hetzelfde type en assets weergeven en zoeken. U kunt niet alleen het pad naar de huidige asset weergeven, maar als u de muisaanwijzer op een vermelding in het navigatiepad plaatst, kunt u ook een lijst weergeven van assets die zich op hetzelfde niveau in het systeem bevinden, samen met een zoekveld. Het huidige assettype wordt gemarkeerd in de lijst. Als u de muisaanwijzer in de compacte weergave op het menupictogram plaatst, wordt de hiërarchie van de navigatiepaden weergegeven.
 • Zoeken - U kunt met de zoekfunctie in de kopbalk zoeken op elke pagina in de toepassing. Terwijl u typt, wordt een lijst met overeenkomende resultaten weergegeven. Als een item in de lijst met resultaten overeenkomt met een asset, kunt u op het item klikken om naar de betreffende assetdetailpagina te gaan. De assettypen die in de eerste lijst met zoekresultaten staan, worden bepaald door uw beheerder. Als u de exacte details van het item of de items die u zoekt niet weet, kunt u na het typen van een zoekterm op Enter drukken om naar de pagina Zoekresultaten te gaan, waar de relevante resultaten voor uw zoekterm worden weergegeven.

  U kunt ook rechtstreeks naar de pagina Zoekresultaten gaan door op het vergrootglas te klikken.

  Op de startpagina kunt u de functie Zoeken op startpagina gebruiken, waar u kunt kiezen in welke delen van de toepassing u wilt zoeken door specifieke categorieën te selecteren in de vervolgkeuzelijst.

 • Actie ondernemen - Klik op Actie ondernemen om een actie te ondernemen op een asset.
  Opmerking: De zichtbaarheid van de knop Actie ondernemen is afhankelijk van de instellingen die door de beheerder zijn ingesteld. De knop Actie ondernemen is alleen zichtbaar als de optie Actie ondernemen uitschakelen niet is geselecteerd op de pagina Beheer > Instellingen.
  Tip: Het wordt aanbevolen om de detailpagina voor een specifieke asset weer te geven voordat u op de knop Actie ondernemen klikt om ervoor te zorgen dat de actie automatisch wordt gekoppeld aan de geselecteerde asset.
 • Toevoegen aan favorieten - Klik op Toevoegen aan favorieten om de huidige pagina aan uw favorieten toe te voegen. U kunt naar uw favorieten gaan vanuit de bovenkant van het navigatiepaneel aan de linkerkant.
 • Maak dit mijn startpagina - Klik op Maak dit mijn startpagina om de huidige pagina in te stellen als uw startpagina. De volgende keer dat u zich aanmeldt, wordt u rechtstreeks naar deze pagina geleid.
  Opmerking: De URL met /home brengt u naar de door het systeem gedefinieerde startpagina, bijvoorbeeld: client.data3sixty.com/home. U gaat naar uw opgegeven startpagina met de basis-URL, bijvoorbeeld client.data3sixty.com. Als er in uw browser snelkoppelingen zijn ingesteld, controleert u de URL om te zien naar welke pagina u wordt geleid.
 • Dit item volgen - Klik op de knop Dit item volgen om de assets die u bekijkt als gevolgd te markeren. Vervolgens kunt u de asset bekijken op uw profielpagina.
 • Help - Het menu Help bevat mogelijk koppelingen naar de Data360 Govern-documentatie en de pagina Data360 GovernCommunity.

  Ook bevat het een koppeling naar het paneel InfoData360 Govern met daarin informatie over:

  • De Build-versie.

  • De Build-datum.

  • Een koppeling naar de site Ondersteuning.

  • Een koppeling naar Licenties van derden.

  • Gebruiksinformatie, inclusief:
   • Het aantal assets - het totale aantal assets dat in de omgeving is gedefinieerd.
   • Het aantal gebruikers - het totale aantal gebruikers dat in de omgeving is gedefinieerd.
   • Het aantal inzenders - het totale aantal beheerders en niet-beheerders die gebruikersrechten voor wijzigen of verwijderen hebben voor een of meer assettypen via verantwoordelijkheidsregels of verantwoordelijkheidswijzigingen.
   • Het aantal beheerders - het totale aantal beheerdersgebruikers.
  • Copyrightinformatie.
  Opmerking: De inhoud van het paneel Help-menu kan worden aangepast door een beheerder.
 • Profiel - Gebruik het menu Profiel om uw profielpagina en API-sleutel te bekijken en uzelf af te melden bij de toepassing.

  Op uw profielpagina wordt informatie weergegeven over uw Data360 Govern-profiel, in de volgende tabbladen:

  • Gebruiker - Geeft uw gebruikersnaam en e-mailadres weer, en bevat een koppeling naar uw API-sleutel. Uw openstaande toewijzingen worden in het paneel Mijn toewijzingen weergegeven.
  • Groepen - In het paneel Lidgroepen worden groepen weergegeven waarvan u lid bent.
  • Relaties
  • Verantwoordelijkheden - Bevat een lijst met uw eigen items
  • Volgen - Geeft alle items weer die u volgt
  • Opmerkingen

  U kunt de standaardprofielafbeelding vervangen door een aangepaste afbeelding.

 • Taalinstellingen - Standaard wordt Data360 Govern weergegeven in dezelfde taal als uw browser, als de taal wordt ondersteund. Als uw browsertaal niet wordt ondersteund door Data360 Govern, wordt de applicatie in het Engels weergegeven. U kunt de instelling voor de browsertaal overschrijven en ervoor kiezen Data360 Govern weer te geven in een andere ondersteunde taal. De ondersteunde talen zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.
 • U kunt niet alleen globaal zoeken in de kopbalk, maar u kunt de Zoekbalk ook gebruiken om bijvoorbeeld naar specifieke assets in de toepassing te zoeken.

  De assettypen die in de eerste lijst met zoekresultaten staan, worden bepaald door uw beheerder.

Tegels voor de startpagina

 • Mijn toewijzingen - Geeft uw openstaande toewijzingen weer. Dit zijn taken die aan u worden toegewezen als gevolg van een workflowstap.
 • Bord: hiermee worden items vermeld waarover u opmerking hebt gegeven en items waarop u actie hebt ondernomen als het standaardgedrag Actie ondernemen is ingeschakeld op uw systeem.
 • Activiteit: geeft de assettypen weer die nieuwe of gewijzigde assets bevatten.
Opmerking: Als Data360 Govern wordt weergegeven als onderdeel van een ander domein of URL binnen een iFrame, kan de navigatiebalk, samen met andere elementen in de kopbalk, verborgen blijven.
Opmerking: Het globale zoekveld, evenals de favorieten, de startpagina, het help-menu en de volgers-knop, evenals het profielmenu, worden mogelijk verborgen in de kopbalk.