Gebruikerstoewijzingen opnieuw toewijzen - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Als u een beheerder bent, kunt u workflowitems van andere gebruikers opnieuw toewijzen aan een andere gebruiker in het systeem. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat workflows kunnen worden voltooid als een gebruiker niet in staat is om toegewezen items te voltooien.

Wanneer items opnieuw worden toegewezen, wordt het Antwoordtype voor het formulier niet beïnvloed. Als een formulier bijvoorbeeld is toegewezen aan Gebruiker 1, Gebruiker 2 en Gebruiker 3 en Antwoordtype is ingesteld op Alle, en u het item opnieuw toewijst van Gebruiker 3 naar Gebruiker 4, vereist het formulier nu een reactie van Gebruiker 1, Gebruiker 2 en Gebruiker 4.
  1. Ga naar Beheer > Beveiliging > Gebruikers.
  2. Klik op de naam van de gebruiker van wie u de workflowitems opnieuw wilt toewijzen.
  3. Klik in het deelvenster Toewijzingen op de naam van de toewijzing die u opnieuw wilt toewijzen en klik op Opnieuw toewijzen.
    U kunt meerdere items opnieuw toewijzen door de betreffende items te selecteren en op Opnieuw toewijzen te klikken.
  4. Selecteer in het dialoogvenster Opnieuw toewijzen de naam van de gebruiker aan wie u items opnieuw wilt toewijzen.
    Als er een e-mailbericht is gekoppeld aan de workflowtoewijzingen, kunt u instellen of er toewijzingsmails naar de geselecteerde gebruiker moeten worden gestuurd door Formulier-e-mails verzenden aan te vinken.
    Als er meerdere toegewezen personen aan het item zijn toegewezen, kunt u Andere toewijzingen wissen selecteren als u alle andere toegewezen personen wilt verwijderen.