Eigenaarschap van assets toewijzen - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Data360
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014

Een belangrijk aspect van een goede governance is het vaststellen van eigenaarschap van assets, waarbij eigenaren verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid en kwaliteit van de assets die zij bezitten.

Standaardregels voor eigenaarschap worden vastgesteld door de beheerders van het systeem. Tijdens het maken van bepaalde assettypen worden bepaalde gebruikers en groepen toegewezen. Als u verantwoordelijk bent voor het configureren van het systeem of meer wilt weten over hoe dit gebeurt, raadpleegt u Verantwoordelijkheden vaststellen.

Als u het eigenaarschap van uw nieuw gemaakte asset wilt bekijken, bladert of zoekt u naar de assetpagina en selecteert u het tabblad Verantwoordelijkheden.

In de tabel Verantwoordelijkheden worden de Verantwoordelijkheden weergegeven voor gebruikers en groepen (ook Resources genoemd) voor deze asset.

Verantwoordelijkheden bepalen welke acties u kunt uitvoeren voor assets. Een gebruiker kan standaard zonder toegewezen verantwoordelijkheden een asset alleen bekijken. Verantwoordelijkheden verschaffen u vervolgens rechten om acties uit te voeren, zoals het bewerken van assets of het toewijzen van eigenaarschap.

Verantwoordelijkheden bepalen ook de rol van gebruikers in workflows, waarbij wordt vastgesteld wie acties van anderen kan goedkeuren of afwijzen.

De normale verantwoordelijkheden zijn:

  • Bedrijfseigenaar
  • Data Steward
  • Functionaris voor gegevensbescherming

Dit kan echter worden aangepast voor uw eigen installatie en u wilt wellicht meer informatie inwinnen bij uw systeembeheerders.

Eigenaarschap van een asset wijzigen

Als u de vereiste gebruikersrechten hebt, kunt u nieuwe verantwoordelijkheden toevoegen aan gebruikers of groepen voor een asset.

  1. Klik op het pictogram Toevoegen boven de lijst. Het paneel Verantwoordelijkheden wordt weergegeven.
  2. Kies een Verantwoordelijkheid in de lijst.
  3. Kies een Resource (gebruiker of groep) om gebruikersrechten aan de asset toe te wijzen:

Als u beheerdersrechten hebt, kunt u precies zien welke rechten een Verantwoordelijkheid een gebruiker of groep verschaft, door te navigeren naar Beheer > Beveiliging > Verantwoordelijkheden.