Delimited File-connector - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

De Delimited File-connector zoekt naar bestanden die overeenkomen met een bepaald patroon in een of meer mappen, leest het eerste record in elk gevonden niet-lege bestand en extraheert de metadata en kolomnamen uit het bestand.

De Delimited File-connector gaat ervan uit dat alle bestanden die worden gescand een record met één koptekst met veldnamen bevatten. Als er dubbele veldnamen binnen hetzelfde bestand worden gevonden, wordt alleen het eerste exemplaar bewaard. De Delimited File-connector ondersteunt het volgende:

  • Tekstbestanden. Excel-spreadsheets en andere eigen indelingen worden niet ondersteund.
  • De definitie van meerdere mappen.
  • Lokale Windows-mappen, aan Windows toegewezen stations, Windows-netwerk, UNC-paden en Linux-paden.
  • Door submappen bladeren (optioneel).
  • Deze scheidingstekens: komma's, puntkomma's, strepen en tabs. Het is niet nodig dat alle bestanden hetzelfde scheidingsteken hebben.
  • Kolomnamen al of niet omsloten door aanhalingstekens (kunnen aanhalingstekens of apostroffen zijn). Het scheidingsteken kan in de kolomnaam staan als het veld is ingesloten met aanhalingstekens.
  • Aangepaste bestandspatronen, bijvoorbeeld *.csv. Houd er rekening mee dat u slechts één bestandspatroon kunt definiëren. Uitsluitingen van bestandspatronen worden niet ondersteund.

De Delimited File-connector is getest met Engelse, Europese en Chinese tekens. Emoji's worden niet ondersteund.