De toepassing aanpassen - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Data360 Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Als u beheerdersrechten hebt, kunt u de gebruikersinterface aanpassen aan de vereisten van uw organisatie. In dit onderwerp wordt beschreven hoe u de elementen van de gebruikersinterface kunt wijzigen. Als u informatie wilt over het aanpassen van assettypen door nieuwe velden te definiëren, zie dan Velden definiëren voor assettypen.

Opmerking: Als u bepaalde systeeminstellingen wijzigt, kan het meer dan 10 minuten duren voordat deze globaal zijn toegepast nadat u de wijzigingen hebt opgeslagen.
 1. Ga naar Beheer > Instellingen om de pagina Instellingen te openen.
 2. Wijzig waar nodig de hieronder beschreven instellingen:
  • Functies
  • IP-beperkingen
  • Workflow
  • Sitenavigatie
  • Aanpassing startpagina
  • Snelkoppelingen
  • Help-menu
  • Zoeken
  • Standaardroute
  • Verzoeken tot opnieuw maken
  • Cross-origin resource sharing
  • Framing
  • Toegestane e-maildomeinen
 3. Voor veel van de instellingen moet u de knop Wijzigingen opslaan bovenaan de pagina klikken om de wijzigingen daadwerkelijk door te voeren.

Functies

Met de opties in het deelvenster Functies kunt u enkele weergave- en exportopties aanpassen. Met sommige van deze opties kunt u items in de werkbalk boven in de toepassing verbergen of weergeven:

 • Discussieberichten uitschakelen - Schakel de mogelijkheid uit dat gebruikers nieuwe opmerkingen of reacties kunnen plaatsen op de borden van andere gebruikers en assets.
 • Actie ondernemen uitschakelen - Verberg de knop Actie ondernemen en de pagina Bewaken op de interface.
 • Precisely-gebruikers verbergen: Precisely-gebruikers zijn personen met een Precisely-e-mailadres, waaronder personen die nog steeds een infogix.com- of data3sixty.com-adres gebruiken. U kunt kiezen of u deze gebruikers wilt weergeven in de gebruikersinterface.
 • API-sleutel weergeven: Als deze optie is ingeschakeld, kan elke gebruiker de eigen API-sleutel zien op de gebruikersprofielpagina. Als u de optie om de API-sleutel (standaard) weer te geven niet selecteert, kunnen gebruikers zonder beheerdersrechten hun API-sleutel niet zien op de pagina van het gebruikersprofiel.
  Opmerking: Gebruikers met beheertoegang kunnen altijd hun API-sleutel zien, ongeacht deze optie.
  Opmerking: Het kan even duren voordat wijzigingen in deze instelling van kracht worden.
 • Actiebeschrijving schrijven naar opmerkingen? - Als deze optie is geselecteerd (standaard) en een gebruiker een actie op een asset onderneemt door op de knop Actie ondernemen te klikken, wordt de beschrijving van de actie gebruikt om een opmerking te maken.

  Als u deze optie uitschakelt, wordt voorkomen dat een opmerking automatisch wordt gemaakt wanneer een gebruiker een actie op een asset onderneemt.

 • Besturingselementen kopbalk verbergen - Als deze optie is geselecteerd, wordt het algemene zoekveld, evenals de favorieten, de homepage, het Help-menu en de knop Volgers, samen met het profielmenu met afbeelding, uit de kopbalk verwijderd. Als deze optie niet is geselecteerd, worden de favorieten teruggezet naar hun standaardpositie. Logo's en navigatiepaden worden niet beïnvloed door deze instelling.
 • Maximumaantal items in vervolgkeuzelijst - Definieer het maximumaantal items dat een lijstveld kan bevatten voordat een te filteren type beschikbaar wordt, zodat gebruikers de lijst kunnen filteren en alleen de items kunnen weergeven die de getypte tekst bevatten.

  Het standaard maximumaantal items dat een lijst kan bevatten voordat het zoektype voor het filter wordt ingeschakeld is 10.000.

  Wanneer een gebruiker het zoekveld 'Type om te filteren' typt, worden de eerste 20 items met de getypte tekst weergegeven. Terwijl de gebruiker extra tekst typt, wordt de zoekopdracht verfijnd tot het item wordt weergegeven waarnaar de gebruiker zoekt. Voor lijsten die minder dan het maximumaantal items bevatten, kunnen gebruikers een item selecteren in de vervolgkeuzelijst.

 • Maximumaantal Excel-exportitems - Definieer het maximumaantal items dat naar een Excel-spreadsheet kan worden geëxporteerd. Als tijdens het bekijken van bedrijfsassets of technische assets het aantal items groter is dan de waarde die is gedefinieerd voor Maximaal aantal Excel-exportitems, wordt de optie Exporteren naar Excel uitgeschakeld. Voor het exporteren van items moet de gebruiker filters toepassen zodat het aantal items kleiner is dan deze waarde van deze optie.

  Het standaardaantal is 10.000. Het maximumaantal is echter 100.000. Bij overschrijding van dit aantal wordt een foutmelding weergegeven.

 • Kolombreedte paneel Assetdefinitie - Definieer de kolombreedte in pixels. De minimumbreedte is 100 pixels, de standaardwaarde is 200 pixels en de maximumbreedte is 1000 pixels. De instelling geldt toepassingsbreed en is van toepassing op elk veld, op elk toepasselijk assettype, met de instelling Weergeven in kolom = Y.

IP-beperkingen

Gebruik het deelvenster IP-beperkingen om de toegang tot de toepassing te beperken tot afzonderlijke IP-adressen of tot een reeks van IP-adressen. Als u geen IP-adressen toevoegt, wordt er geen beperking toegepast en kunnen gebruikers vanaf elk IP-adres toegang krijgen tot de omgeving.

 1. Klik op de knop Toevoegen.
 2. Voer een naam in om het IP-adres of het bereik te identificeren.
 3. Voer adressen in voor het begin en einde van het bereik waarvoor u de toegang wilt beperken.
 4. Klik rechtsboven op de pagina op de knop Wijzigingen opslaan.

Workflow

Gebruik het deelvenster Workflow om de instellingen voor workflowformulieren, e-mailberichten en certificeringsworkflows te wijzigen.

 • Standaardontvanger voor workflowformulieren en e-mailberichten - Selecteer de groep die een workflowformulier of e-mailbericht ontvangt als de ontvanger die is opgegeven in de E-mailactiviteit of Formulieractiviteit niet kan worden gevonden. De beschikbare groepen waaruit u kunt kiezen via dit menu zijn de groepen die zijn gemaakt op de pagina Beheer > Beveiliging > Groepen.
 • Certificeringsworkflow - Voer de statuswaarde in waarmee de knop Aanvraagcertificering wordt geactiveerd, voor assets waarvoor een workflow Aanvraagcertificering is geconfigureerd. Raadpleeg voor de toepasselijke waarde de referentielijst die wordt gebruikt om de invoer in het veld Status in uw omgeving te definiëren. De standaardinstelling is Concept, maar dit is niet hoofdlettergevoelig.
  Opmerking: U moet de statuswaarde invoeren in plaats van deze uit een lijst te selecteren, zodat gebruikers deze waarden kunnen aanpassen. Aangepaste waarden mogen niet langer zijn dan 250 tekens.

  Deze waarde is van toepassing op alle assettypen waarvoor een workflow Aanvraagcertificering is geconfigureerd. U kunt geen verschillende statussen instellen voor verschillende assettypen.

 • Samenvattings-e-mail voor workflowtoewijzingen - Vink de juiste vakjes aan om e-mails met workflowsamenvattingen te versturen naar gebruikers met openstaande toewijzingen op de dagen die u selecteert. Raadpleeg E-mails voor workflowtoewijzingen verzenden voor meer informatie over deze instelling.

Sitenavigatie

Gebruik het deelvenster Sitenavigatie om de volgorde en het uiterlijk aan te passen van de navigatiebalk die aan de linkerkant van het scherm wordt weergegeven. In het deelvenster wordt een raster van afzonderlijke rijen weergegeven, die bestaan uit de namen van de momenteel weergegeven mappen en assettypen, een kolom Type en een vervolgkeuzemenu Opties. Boven het raster staan de knoppen Map toevoegen en Assettype toevoegen.

Een map toevoegen

 1. Klik op Map toevoegen.

  Het modale dialoogvenster Map toevoegen wordt weergegeven.

 2. Voer een geschikte Naam in. Dit is verplicht.

 3. Selecteer optioneel een vooraf gedefinieerd pictogram of blader en upload een van uw eigen pictogrammen.

  U kunt door een lijst van vooraf gedefinieerde pictogrammen schuiven of een naam invoeren om er een te zoeken.

 4. Onder Mapitems doet u het volgende:

  1. Selecteer een of meer items in de lijst Beschikbare mapitems om ze weer te geven in de navigatiemap.
  2. Klik op de knop Toevoegen aan geselecteerde mapitems die zich aan de rechterkant van de lijst bevindt.
  3. Klik op de knop met het pictogram Informatie om het zijpaneel Informatie weer te geven. Zie Informatiepaneel voor meer informatie.

  De geselecteerde items worden toegevoegd aan de lijst Bestaande mapitems.

  Tip: U kunt een willekeurig item of alle items uit de lijst verwijderen of de volgorde van de lijst wijzigen door de gewenste items te selecteren en de knoppen links in de lijst te gebruiken.
 5. Onder Gebruikersrechten kunt u selecteren welke gebruikers en groepen de map in hun navigatiebalk kunnen zien.

 6. Klik op de knop Informatie weergeven om meer informatie over de gebruiker of groep in het zijpaneel Informatie weer te geven. Zie Informatiepaneel voor meer informatie.

 7. Wanneer u klaar bent, klikt u op Map toevoegen.

  Het modale dialoogvenster wordt gesloten en de map wordt toegevoegd aan de lijst Sitenavigatie en de navigatiebalk van de betreffende gebruiker.

Assettypen toevoegen

 1. Klik op Assettype toevoegen.

  Het modale dialoogvenster Assettype toevoegen wordt weergegeven, met een tabel met beschikbare assettypen.

 2. Zoek naar een assettype om te selecteren. Of selecteer een enkel assettype onder Beschikbare assettypen.
 3. Wanneer u klaar bent, klikt u op Assettype toevoegen.

  Het modale dialoogvenster wordt gesloten en het assettype wordt toegevoegd aan de rasterlijst Sitenavigatie en de navigatiebalk van de gebruiker, waar een pijl naar rechts wordt weergegeven voor hiërarchische typen.

Een map bewerken

 1. Zoek de juiste map op in het raster Sitenavigatie en klik vervolgens op het menu Opties.

 2. Selecteer Bewerken in het vervolgkeuzemenu.

  Het modale dialoogvenster Map bewerken wordt weergegeven.

 3. Bewerk de mapdetails naar wens en klik op Wijzigingen opslaan wanneer u klaar bent.

  Het modale dialoogvenster wordt gesloten en u keert terug naar de rasterlijst Sitenavigatie, waar de map die u zojuist hebt gewijzigd, wordt gemarkeerd.

Aanpassing startpagina

Gebruik het deelvenster Aanpassing startpagina om de weergave van het standaard welkomstscherm te wijzigen, inclusief het toevoegen van snelkoppelingen naar andere websites:

 • In de Tegelopties kunt u selecteren of de panelen Uw toewijzingen, Bord en Activiteit op de startpagina moeten worden weergegeven.
 • De Titel van de site is de tekst die wordt weergegeven op het paginatabblad. Met de functie Sitetitel weergeven op startpagina kunt u dezelfde tekst op de startpagina weergeven in een kleur en grootte naar keuze.

Snelkoppelingen

Gebruik het deelvenster Snelkoppelingen om te bepalen welke snelkoppelingstegels op de startpagina moeten worden weergegeven.

 1. Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe snelkoppeling te maken.
 2. Voer een Naam in voor de snelkoppeling en voeg desgewenst een Beschrijving toe.

  De naam en beschrijving worden weergegeven onder het snelkoppelingspictogram in de snelkoppelingstegel op de startpagina. Als u een lange naam of lange beschrijving opgeeft, wordt er slechts een beperkt aantal tekens weergegeven in de snelkoppelingstegel. De volledige tekst wordt weergegeven als knopinfo wanneer u de muisaanwijzer op de tegel op de startpagina plaatst.

 3. Geef de URL op van de pagina waarnaar u de snelkoppeling wilt linken en kies waar u de pagina wilt openen door een optie te selecteren in het menu Link opent in.

  Om een koppeling te maken met een pagina binnen de toepassing Data360 Govern, voert u een relatief pad in en selecteert u Huidige tab - Binnen D3S. Hiermee wordt een snelkoppeling gemaakt waarmee u naar de opgegeven pagina Data360 Govern gaat zonder de toepassing opnieuw te laden. Stel dat u een snelkoppeling wilt maken naar https://example.dev.data3sixty.com/artifact/5

  In dat geval typt u artifact/5 in het veld URL en selecteert u Huidige tab - Binnen D3S in het menu Link opent in.

  Als u een koppeling naar een externe locatie wilt maken, voert u een absoluut pad in, bijvoorbeeld https://www.example.com/page, en selecteert u Nieuw tabblad of Huidige tab - Opnieuw laden.

 4. Selecteer een pictogram om de snelkoppeling weer te geven op de startpaginategel. U kunt een afbeelding selecteren in de lijst met vooraf gedefinieerde pictogrammen of een eigen pictogram uploaden.
 5. Optioneel kunt u de weergave van de snelkoppelingstegel aanpassen door kleuren te kiezen voor de tekst, de achtergrond en het pictogram.
 6. Klik op Opslaan.

Gebruik de pijlen van het raster Snelkoppelingen om de volgorde te wijzigen waarin de tegels op de startpagina worden weergegeven.

Help-menu

Gebruik het deelvenster Help-menu om de inhoud van het Help-menu van de gebruikersinterface aan te passen aan uw individuele behoeften. Het raster bestaat uit:

 • De kop van het deelvenster, met een knop Toevoegen+, geheel rechts.

 • De namen van alle momenteel beschikbare Help-documenten.

  Opmerking: De standaard Help-documenten van Data360 Govern, zoals de gebruikers- en beheerdershandleidingen, 'Nieuw' en vergelijkbare documenten, kunnen niet worden verwijderd. De URL hiervan wordt niet afgebeeld en kan niet worden gewijzigd. De standaarddocumenten kunnen echter worden verborgen en de namen ervan kunnen worden bewerkt. Er kan ook een optionele beschrijving worden toegevoegd en de positie van de documenten in het Help-menu kan ook worden gewijzigd. Zie hieronder voor meer informatie.
 • De URL's van aangepaste Helpdocumenten.

 • De knop Zichtbaarheidsopties.

  Hiermee wordt een menu met de volgende opties weergegeven:

  • Zichtbaar
  • Alleen zichtbaar voor beheerders
  • Verborgen
 • De knop Meer opties.

  Hiermee wordt een menu weergegeven waarvan de inhoud afhangt van de positie van de rij in de lijst, bijvoorbeeld:

  • Bewerken

  • Verwijderen

   Niet beschikbaar voor items in standaardlijst.

  • Naar boven verplaatsen
  • Omhoog verplaatsen
  • Omlaag verplaatsen
  • Naar onderen verplaatsen

Menu-items toevoegen

 1. Klik op Toevoegen.

  Er wordt een definitiescherm van het Help-menu weergegeven.

 2. Voer een Naam en de URL van het betreffende document in. Deze zijn verplicht.

 3. Voer zo nodig een optionele Beschrijving in.

 4. Klik op Opslaan.

  Het definitiescherm wordt gesloten en de naam en de URL van het nieuwe item worden aan het einde van de lijst toegevoegd.

De zichtbaarheid van menu-items wijzigen

 • Klik in de gewenste rij op de knop Zichtbaarheidsopties en selecteer de gewenste optie.

  De inhoud van het Help-menu wijzigt dienovereenkomstig wanneer u op Wijzigingen opslaan klikt.

De volgorde van documenten in de lijst verwijderen, bewerken en wijzigen

 1. Klik in de gewenste rij op de knop Meer opties.

 2. Selecteer de vereiste optie:

  • Bewerken

   Het definitiescherm Help-menu wordt weergegeven, waar u de Naam, URL en Beschrijving kunt wijzigen.

   De URL wordt niet weergegeven voor standaard Data360 Govern Help-documenten.

   Opmerking: Als u aangepaste Help-documenten toevoegt, maar ook de standaarddocumenten wilt weergeven, raden wij u aan de namen van de standaarddocumenten te wijzigen in een direct herkenbaar alternatief. Wijzig 'Gebruikershandleiding' bijvoorbeeld in 'Gebruikershandleiding Data360 Govern'.
  • Verwijderen

   Er wordt een waarschuwing weergegeven. Klik op Verwijderen om het item uit de lijst te verwijderen.

   Verwijderen is niet beschikbaar voor standaard Data360 Govern Help-documenten.

   Opmerking: Met de optie Verwijderen wordt alleen het item uit de lijst verwijderd, niet uit de locatie waar het is opgeslagen.
  • Verplaats het item naar de gewenste locatie in de lijst.

Wanneer u klaar bent, klikt u op Wijzigingen opslaan, anders worden uw acties niet uitgevoerd.

Standaardroute

Gebruik het deelvenster Standaardroute om de standaardstartpagina op te geven waarnaar gebruikers worden omgeleid wanneer ze zich bij de toepassing aanmelden, bijvoorbeeld example.data3sixty.com/artifact/1.

Gebruikers kunnen de standaardstartpagina vervangen door op de knop Dit mijn startpagina maken te klikken in de werkbalk bovenaan de pagina.

Verzoeken tot opnieuw maken

Let op!:
De knoppen voor opnieuw maken mogen alleen worden gebruikt als dit door Precisely wordt aangeraden om potentiële problemen op te lossen.
 • Assetgrafiek opnieuw maken - Hiermee wordt de visualisatie opnieuw opgebouwd die wordt weergegeven op het tabblad Diagrammen van een asset. Afhankelijk van het aantal assets in uw omgeving kan het proces voor het opnieuw bouwen veel tijd in beslag nemen en heeft dit gevolgen voor de prestaties van uw omgeving.
 • Weergavewaarden opnieuw maken - Hiermee worden weergavewaarden geforceerd opnieuw berekend. In het algemeen hoeft u deze knop niet te gebruiken, maar deze kan handig zijn als u problemen met weergavewaarden wilt oplossen.

  De 'weergavewaarde' is de tekst die in het navigatiepad van een geselecteerde asset wordt weergegeven en die op de configuratiepagina voor het assettype in het veld Weergave-indeling is gedefinieerd. Wanneer u bijvoorbeeld een nieuw bedrijfsassettype maakt, is de standaardwaarde voor Weergave-indeling {Name}.

  Dit is een variabele die wordt vervangen door de naam van een geselecteerde asset in het navigatiepad bovenaan de pagina met assetsdetails. Als u een optioneel veld selecteert bij het configureren van het assettype Weergave-indeling, worden ongebruikte waarden weergegeven als '---'.

 • Zoekindex opnieuw maken - Hiermee kunt u handmatig een vernieuwing van de zoekindexen starten. In de volgende situaties moet u een vernieuwing van de zoekindexen forceren:
  • Als er gegevens zijn toegevoegd van buiten de toepassing, bijvoorbeeld afkomstig van een databaseherstel.
  • Als u de configuratie wijzigt van een assettype waarmee gegevens over bestaande assets worden gewijzigd of verwijderd, bijvoorbeeld als u een veldtype verwijdert of wijzigt.
  Opmerking: In omgevingen met veel gegevens kan het volledige opnieuw maken van de zoekindex behoorlijk veel tijd in beslag kan nemen.
 • Gedeeltelijke zoekindex opnieuw maken - Hiermee kunt u specifieke assettypen of categorieën selecteren waarvoor u de zoekindex opnieuw wilt maken.
  1. Klik op Gedeeltelijke zoekindex opnieuw maken.
  2. Vink in het dialoogvenster Zoekindex opnieuw maken een of meer categorieën van assettypen aan, bijvoorbeeld 'Bedrijfsasset' en 'Technisch asset', om de zoekindex opnieuw te maken voor alle assettypen in de geselecteerde categorieën. U kunt ook specifieke assettypen in een of meer categorieën aanvinken om de zoekindex voor de geselecteerde items opnieuw te bouwen.
  3. Wanneer u uw selectie hebt gemaakt, klikt u op de knop Indexen opnieuw maken.
  4. Klik op de knop Weergave vernieuwen om de lijst met items te updaten. Dit kan handig zijn als er items zijn die nog worden verwerkt of die in behandeling zijn.
   Opmerking: U kunt ook toegang krijgen tot de opties voor opnieuw maken en vernieuwen door op de menuknop rechts van elke rij te klikken. Als u op de menuknop klikt, worden eerdere selecties uitgevinkt.

Beveiliging - Cross-origin resource sharing (CORS)

CORS (Cross-origin resource sharing) biedt een veilige manier om een oorspronkelijk domein toe te staan API's in een ander domein aan te roepen, waardoor het zelfde-oorsprongsbeleid wordt omzeild dat normaal gesproken wordt toegepast door webbrowsers. De integratie van Data360 DQ+ met Data360 Govern is een voorbeeld van waar CORS moet worden gebruikt.

 1. Voer in het betreffende veld een door komma's gescheiden lijst met toegestane domein-URL-oorsprongen in.

  In het geval van Data360 DQ+-integratie moet de lijst alle tenantadressen bevatten waaraan u toegang wilt verlenen.

  Opmerking: Een jokerteken (*) kan niet in de lijst worden gebruikt.
 2. Klik op Wijzigingen opslaan.

  Als de CORS-wijzigingen zijn opgeslagen, kan het tot tien minuten duren voordat ze worden gerepliceerd naar alle Data360 Govern servers. Gedurende die tijd worden de waarden in de cache geplaatst.

Beveiliging - Framing

Met het veld Framing kunt u iFraming gebruiken om Data360 Govern weer te geven binnen specifieke URL's of domeinen.

 1. Geef in het opgegeven veld een door komma's gescheiden lijst met URL's of domeinen op die u wilt toestaan om Data360 Govern weer te geven. De standaardwaarde is een leeg veld.

  Opmerking: Een jokerteken (*) kan niet in de lijst worden gebruikt.
 2. Klik op Wijzigingen opslaan.

  Het kan tot 10 minuten duren voordat deze instelling van kracht wordt.

De navigatiebalk verbergen

Nadat u de lijst met URL's of domeinen hebt opgeslagen waarvoor u iFraming wilt gebruiken, kunt u de navigatiebalk optioneel als volgt verbergen:

 • Voeg nonavigation=true toe aan het veld Browser-URL, na de Data360 Govern-URL.

  Opmerking: De eerste parameter moet worden voorafgegaan door een vraagteken (?), terwijl de tweede parameter en eventuele volgende parameters moeten worden voorafgegaan door een ampersand-teken (&).

  Voorbeeld:

  https://demo.preview.data3sixty.com/artifact/5?nonavigation=true

Parameters blijven behouden gedurende de huidige sessie of totdat u op de vernieuwingsknop in het browservenster klikt of op F5 drukt.

Zie Functies > Besturingselementen kopbalk verbergen voor meer informatie over hoe u de besturingselementen in de kopbalk verbergt. De kopbalk en het navigatiepad kunnen niet worden verborgen.

Een Terug-knop weergeven in de kopbalk

U kunt optioneel een terug-knop in de kopbalk weergeven die zich aan de linkerkant van de rasters bevindt. Wanneer hierop wordt geklikt, wordt u teruggeleid naar de vorige pagina in de browsergeschiedenis.

De Terug-knop wordt uitgeschakeld als er geen verdere geschiedenis is.

U kunt als volgt de Terug-knop weergeven:

Voeg showbackbutton=true toe aan het veld Browser-URL, na de Data360 Govern-URL.

Voorbeeld:

https://demo.preview.data3sixty.com/artifact/5?nonavigation=true&showbackbutton=true

Toegestane e-maildomeinen

Met het nieuwe veld Toegestane e-maildomeinen kunt u de toegang tot uw Data360 Govern-omgeving beperken tot alleen de e-maildomeinnamen die worden vermeld. Als het veld leeg is, worden verdere controles niet uitgevoerd en wordt mensen met een willekeurig e-maildomein toegang verleend.

Opmerking: Deze instelling is alleen van toepassing op personen die zijn geverifieerd via SSO, met uitzondering van Precisely- en Infogix-medewerkers, die gebruikmaken van de pcy- of igx-domeinen en/of -URL's.
 1. Geef een door komma's gescheiden lijst op van de e-maildomeinnamen waarvoor toegang moet worden toegestaan.
 2. Klik op Wijzigingen opslaan.

  Het kan tot 10 minuten duren voordat deze instelling van kracht wordt.