Semantische typen uitschakelen en inschakelen - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435
Opmerking: U kunt door de gebruiker gedefinieerde semantische typen uitschakelen of inschakelen. Ingebouwde semantische typen kunnen niet worden uitgeschakeld. U moet een beheerder zijn om semantische typen te kunnen uitschakelen of inschakelen.

U schakelt als volgt een semantisch type uit of in:

 1. Klik in de navigatiebalk op Semantische typen.

  De pagina Semantische typen wordt weergegeven, samen met het zijpaneel Informatie.

 2. Zorg ervoor dat het tabblad Semantische typen is geselecteerd.

Semantische typen uitschakelen

 1. Klik op de menuknop Opties in de juiste rij van het raster van de semantische typen en selecteer Uitschakelen.

  Het dialoogvenster Semantisch type uitschakelen wordt weergegeven en er wordt aangegeven dat het semantische type vanaf vandaag wordt uitgeschakeld en niet meer wordt gebruikt om assets te classificeren op basis van profileringsgegevens.

 2. Klik op Uitschakelen.

  Het semantische type is uitgeschakeld en wordt verborgen voor weergave op het tabbladraster Semantische typen.

 3. Schakel Uitgeschakelde semantische typen weergeven in, te vinden boven de velden Zoeken en Filteren, als u de uitgeschakelde typen wilt blijven weergeven.

  De juiste rijen worden opnieuw weergegeven en rechts van de juiste rijen wordt een uitgeschakelde badge weergegeven.

  Een badge wordt ook weergegeven in het zijpaneel Informatie naast de semantische naam en op de afzonderlijke pagina voor het semantische type. Ingangsdatums in de categorie Algemeen worden waar nodig bijgewerkt.

Er wordt een toepasselijke vermelding gemaakt in het logboek met wijzigingen.

Opmerking: Uitgeschakelde semantische typen kunnen niet worden bewerkt.

Semantische typen inschakelen

De optie Inschakelen wordt alleen weergegeven als het semantische type is uitgeschakeld.

 1. Klik op de Opties-menuknop in de juiste rij van het raster van de semantische typen en selecteer Inschakelen.

  Het dialoogvenster Semantisch type inschakelen wordt weergegeven en er wordt aangegeven dat het semantische type vanaf vandaag is ingeschakeld, en wordt gebruikt om assets te classificeren wanneer profileringsgegevens worden toegevoegd.

 2. Klik op Inschakelen.

  Het semantische type wordt ingeschakeld en weergegeven op het tabbladraster Semantische typen.

Er wordt een toepasselijke vermelding gemaakt in het logboek met wijzigingen.

Als een semantisch type op dezelfde dag wordt uitgeschakeld en ingeschakeld, wordt in de gebruikersinterface niet weergegeven dat het type is uitgeschakeld. Het logboek met wijzigingen geeft echter wel de details weer.

Als het type op de ene datum wordt uitgeschakeld en op de andere wordt ingeschakeld, of als een semantisch type op verschillende datums meer dan één keer wordt uitgeschakeld en ingeschakeld, kunt u de tijdsperiodes zien waarop het semantische type is uitgeschakeld.

Typen die opnieuw zijn ingeschakeld, worden ook meegenomen in elke export, met inbegrip van bereiken voor ingangsdatums.