Een modeltype maken - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Data360
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2023
First publish date
2014
  1. Klik op de pagina Configuratie > Modellen > Assettype toevoegen
  2. Typ in het dialoogvenster Assettype toevoegen een Naam voor het nieuwe model en voer desgewenst een Beschrijving in.
  3. Definieer een Maximale diepte. Dit is de maximumdiepte van geneste onderliggende modelassets.
  4. Kies of u de asset standaard wilt laten weergeven door Standaard leestoegang in te stellen. Klik vervolgens op Assettype toevoegen.
U kunt ook de volgende instellingen definiëren:
  • Predicaat voor bovenliggend element - Het relatietype dat wordt gebruikt door het model als een onderliggend model wordt gemaakt. Model A is bijvoorbeeld een onderliggend element van model B.
  • Achtergrondkleur - Dit is de kleur van het vak dat in lineagediagrammen wordt gebruikt.
  • Pictogram: selecteer een pictogram om het assettype in de hele toepassing weer te geven.
Nadat u een model hebt gemaakt, kunt u het selecteren in de lijst met modeltypen om het verder te configureren:
  • Velden: bepaal welke velden moeten worden weergegeven en ingevuld voor dit model of een onderliggend element van dit model.
  • Toewijzing type verantwoordelijkheid: beheer gebruikersrechten voor assettypen via verantwoordelijkheidstypen.
  • Niveaus: geef optioneel een naam en een beschrijving op voor elk niveau van het model.