Uw toewijzingen - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

In het paneel Mijn toewijzingen op de startpagina wordt een lijst weergegeven van uw openstaande workflowtoewijzingen, gegroepeerd per workflownaam en -versie. U kunt ook een lijst met uw toewijzingen vinden door de items op de pagina Toewijzingen te filteren.

Dit zijn taken die aan u worden toegewezen als gevolg van een workflowstap, waarbij in elke rij taken worden weergegeven die betrekking hebben op een aparte workflowstap:

  • In de kolom Workflownaam wordt de naam weergegeven van de workflow waarmee de toewijzing is gegenereerd.
  • In de kolom Stap wordt de naam weergegeven die aan de Formulieractiviteit is toegewezen bij het maken van de workflow, met andere woorden, de specifieke workflowstap waarbij de toewijzing is gegenereerd.
  • In de kolom Gekoppeld aan wordt de naam weergegeven van de asset waarop de workflow is gebaseerd.
  • In de kolom Aantal ziet u het aantal formulieren dat u moet invullen voor de workflowstap.

Er kan bijvoorbeeld een workflow worden ingesteld zodat u, wanneer een gebruiker een bedrijfsterm bewerkt, een formulier ontvangt om de wijziging goed te keuren. In dit geval worden alle wijzigingen in een bedrijfsterm die wachten op uw goedkeuring in één rij weergegeven, waarbij het aantal toewijzingen van dit type waarvoor uw aandacht vereist is in de kolom Aantal wordt weergegeven.