Een toewijzing opnieuw toewijzen - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Afhankelijk van de workflowconfiguratie in uw systeem kunt u een formulier waarvan u eigenaar bent opnieuw toewijzen aan een andere gebruiker. U kunt items opnieuw toewijzen vanuit het paneel Mijn toewijzingen op de startpagina of vanuit de pagina Toewijzingen.

Om de optie Opnieuw toewijzen weer te geven, kan er slechts één toewijzing zijn geselecteerd in de stap Toewijzingen selecteren.
  1. Klik op de naam van de workflow die u opnieuw wilt toewijzen.
  2. Als u een toewijzing selecteert waarvoor meer dan één formulier moet worden ingevuld (weergegeven als een aantal van meer dan één), selecteert u slechts één toewijzing in het dialoogvenster Toewijzingen selecteren en klikt u op Toewijzingen invullen.
  3. Klik in het dialoogvenster Toewijzing op Opnieuw toewijzen.
  4. Selecteer de gebruiker aan wie u het item opnieuw wilt toewijzen en klik op Verzenden.
Als er meer dan één toegewezen persoon is, kunt u Andere toewijzingen wissen, waarmee u alle andere toegewezen personen uit het geselecteerde formulier kunt verwijderen.

In sommige gevallen kunt u met een workflowstap de workflow opnieuw toewijzen aan een andere asset. Indien beschikbaar wordt De bijbehorende asset wijzigen vermeld onder de optie Opnieuw toewijzen. Als u op De bijbehorende asset wijzigen klikt, wordt een lijst weergegeven van assets die geschikt zijn voor de workflow. U kunt slechts één asset selecteren. Als u de bijbehorende asset wijzigt, blijft de initiator van de oorspronkelijke workflow behouden voordat deze opnieuw aan een ander object is toegewezen.