Sjablonen exporteren - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

U kunt exportsjablonen maken om de inhoud en het uiterlijk van gegevens aan te passen die gebruikers kunnen exporteren van Data360 Govern naar Excel. U kunt voor elke sjabloon een naam, beschrijving en gebruiksopmerkingen opgeven, het assettype en welke velden van het asset worden geëxporteerd selecteren en stijlen definiëren om toe te passen op de koptekst, rijen en kolommen van de geëxporteerde inhoud.

U kunt exportsjablonen maken voor Bedrijfsassets en Regels.

Opmerking: Wanneer een gebruiker gegevens uit Data360 Govern exporteert met behulp van de knop Exporteren naar Excel op een pagina met een lijst van assets, worden standaard enkele kolommen toegevoegd aan de geëxporteerde gegevens. Bij het exporteren van Bedrijfsassets, bijvoorbeeld, zijn de asset-UID, de ID en de URL opgenomen in het exportbestand. Wanneer u een exportsjabloon maakt, worden deze kolommen niet toegevoegd aan het exportbestand.

Het maken van een exportsjabloon

Voer de volgende stappen uit om exportsjablonen toe te voegen of te bewerken.

 1. Ga naar Beheer > Sjablonen exporteren. Er wordt een lijst weergegeven met beschikbare exportsjablonen, waarvan de eerste sjabloon automatisch wordt geselecteerd.
 2. Om een nieuw sjabloon toe te voegen, klikt u op de knop Toevoegen in het deelvenster Sjablonen exporteren.
 3. Vul het formulier in het deelvenster Nieuwe exportsjabloon in en zorg ervoor dat u alle vereiste velden hebt ingevuld. De velden Naam en Beschrijving zijn zichtbaar voor gebruikers wanneer ze een te gebruiken exportsjabloon selecteren.
 4. Klik op Opslaan om de sjabloon op te slaan.
Opmerking: Als u de optie Asset-URL opnemen selecteert, wordt er een kolom met een kopteksttitel "URL" toegevoegd aan het einde van elke rij in het exportbestand. De kolom URL bevat de asset-URL in de vorm asset/<AssetUid>, bijvoorbeeld asset/12345678-1234-5678-A1B2-123ABC456DEF.

Een exportsjabloon aanpassen

Als u een sjabloon hebt gemaakt, kunt u het exportbestand aanpassen door uw sjabloon te bewerken. Voltooi de volgende stappen om een sjabloon aan te passen.

 1. Selecteer in het deelvenster Sjablonen exporteren de sjabloon die u wilt aanpassen uit de lijst.
 2. Selecteer in het deelvenster Velden de velden die u wilt opnemen in de export. Standaard worden alle velden opgenomen. U kunt kiezen tussen het selecteren en het deselecteren van alle velden met behulp van het selectievakje in de koptekstrij van de tabel. Gebruik het selectievakje in de overeenkomstige rij voor een veld om het veld te selecteren of de selectie ervan op te heffen.
 3. U kunt de volgorde van de velden wijzigen met behulp van de pijlen aan de rechterkant van de tabel. Klik op de chevrons om een veld naar de boven- of onderkant van de lijst te verplaatsen of klik met pijl-omhoog en pijl-omlaag om een veld één plaats in de volgorde omhoog of omlaag te verplaatsen.
 4. Als u aanvullende inhoud wilt opnemen in uw exportbestand, kunt u deze selecteren in het deelvenster Sjabloonbestand. De inhoud van het geselecteerde bestand wordt gebruikt als eerste werkblad in het geëxporteerde bestand.
 5. Gebruik het deelvenster Stijlregels om de vormgeving van gedeelten van het exportbestand aan te passen. Klik op Toevoegen om een nieuwe stijlregel toe te voegen. Kies uit de beschikbare typen inhoud die kunnen worden vormgegeven, bijvoorbeeld Kop, Rij of Kolom, en selecteer of voer een kleur in die moet worden gebruikt voor de celtekst en de achtergrond. Klik op Opslaan om de nieuwe stijlregel op te slaan. Bestaande stijlregels worden in het deelvenster weergegeven, met een voorbeeld om aan te geven hoe uw inhoud er uit zal zien in het exportbestand.

Een sjabloonbestand uploaden

U kunt een Excel-bestand uploaden om aanvullende informatie samen met de gegevens te verstrekken wanneer de exportsjabloon wordt gebruikt voor het exporteren van assetgegevens.

Uploaden van een sjabloonbestand:

 1. Klik op Kiezen in het deelvenster Sjabloonbestand.
 2. Navigeer naar het Excel-bestand dat u als sjabloon wilt gebruiken.
 3. Klik op Openen.

Als een gebruiker assetgegevens exporteert, wordt het eerste blad van het geüploade bestand gebruikt als eerste blad van het geëxporteerde Excel-bestand. U kunt dit blad gebruiken om nuttige informatie of details te verstrekken over het gegevens- of het assettype.

De opmaak die u op het eerste blad toepast, blijft behouden in het geëxporteerde Excel-bestand, maar u kunt dit sjabloonbestand niet gebruiken om het geëxporteerde gegevensblad op te maken.

Let op!:
Het bladnaam mag niet 'Items' zijn. 'Items' is een gereserveerde naam die wordt gebruikt voor het blad dat de geëxporteerde gegevens bevat. Uw blad wordt overschreven door het geëxporteerde gegevensblad als u deze naam gebruikt.

Als u het geüploade sjabloonbestand uit een exportsjabloon wilt verwijderen, klikt u op Sjabloon verwijderen.

Kolombreedtes definiëren

De kolombreedte van een veld in het exportbestand wordt bepaald door de waarde van de kolombreedte die is ingesteld in de Velddefinitie in de assetconfiguratie.

Opmerking: De instelling Kolombreedte is alleen beschikbaar als de waarde van de eigenschap Is weergeefbaar? is ingesteld op true voor het veld.

Voor meer informatie over het definiëren van velden voor assets, zie Velden definiëren voor assettypen