Connectorlabels consolideren - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Data360
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2023
First publish date
2014

In sommige gevallen kunt u twee of meer labels consolideren tot één label.

  1. Selecteer de labels die u wilt consolideren.
  2. Selecteer Consolideren in het menu dat bovenin het lijstraster wordt weergegeven wanneer u twee of meer items hebt geselecteerd.
  3. Selecteer, wanneer dit wordt gevraagd, het enkele label dat u wilt behouden en klik op Consolideren.
    Tip: Als de geselecteerde connectorlabels worden gebruikt in een bestaand procesdiagram, kunt u op de koppeling Waar gebruikt klikken om de diagramdetails te bekijken. U kunt ook op Waar gebruikt-rapporten downloaden klikken om voor elk label een Excel-bestand te downloaden met daarin de details van procesdiagrammen waar het label wordt gebruikt.

U hebt bijvoorbeeld de volgende drie labels die synoniem zijn:

  • Geaccepteerd
  • Goedgekeurd
  • Geautoriseerd

U kunt deze labels consolideren door alle exemplaren van 'Geaccepteerd' en 'Geautoriseerd' te vervangen door 'Goedgekeurd':

Als u slechts twee labels wilt consolideren, bijvoorbeeld 'Goedgekeurd' en 'Geautoriseerd', klik dan op de menuknop rechts van het label dat u wilt vervangen (in dit geval 'Geautoriseerd') en selecteer Bewerken. Typ in het dialoogvenster Connectorlabel bewerken de naam van het bestaande label dat u wilt consolideren met het geselecteerde label (in dit geval 'Goedgekeurd'). U kunt op de koppeling in het bericht Labels consolideren? klikken om een lijst met procesdiagrammen te bekijken die het geselecteerde label bevatten. U ziet hier waar dit label zou worden vervangen als u de labels consolideert.