Velden voor assettypen definiëren - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bepalen welke velden moeten worden weergegeven en gevuld als onderdeel van de definitie van een assettype.

  1. Selecteer Configuratie in de navigatiebalk en daarna het gewenste assettype. Bijvoorbeeld via Configuratie > Bedrijfsassets.
  2. Een nieuw veld toevoegen aan een geselecteerd assettype. Er zijn twee manieren om een nieuw veld voor een assettype te definiëren:
    • Selecteer de rij met het assettype dat u wilt bewerken, selecteer vervolgens in het deelvenster Informatie het tabblad Velden en klik op de knop Veld toevoegen om velden voor assettypen te definiëren zonder de lijstpagina voor assettypen te verlaten.
    • U kunt de pagina Details assettype ook openen door op de naam van het assettype te klikken, het tabblad Velden te selecteren en op de knop Veld toevoegen te klikken.
  3. Kies in het dialoogvenster Veld toevoegen een Veldtype uit de lijst en klik vervolgens op Veld definiëren.
  4. Configureer de veldinstellingen, zoals vereist. De beschikbare instellingen verschillen afhankelijk van het geselecteerde veldtype.