Objecten met relaties in bulk laden - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Data360 Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435
Opmerking: Zie de bedrijfstermen voor bulkuploaden voor de basisstappen. De instelling Actie moet echter Relatie of Relatie ongedaan maken zijn. In het veld Type wordt een selecteerbare vervolgkeuzelijst met paden naar assettypen weergegeven.

Als u een bulkopload wilt uitvoeren waarbij tussen assets relaties zijn opgebouwd, moet u de UID-waarden voor zowel het onderwerp als het object opgeven.

Als u de vereiste asset-UID's wilt vinden, gaat u naar de detailpagina van elke asset. De UID-waarde wordt vermeld op het tabblad Definitie.