Lineage toevoegen - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Ga naar de detailpagina van een asset en klik op het tabblad Diagrammen.

Wanneer u een Impact- of Lineagediagram bekijkt, worden relaties met een van de volgende predicaattypen standaard uitgevouwen:

  • Zakelijk naar technisch: gebruik dit predicaattype om een relatie te maken tussen een bedrijfsasset en een technische asset. Het onderwerp moet een bedrijfsasset zijn en het object een technische asset. U hebt bijvoorbeeld een bedrijfsterm 'Accountnummer' die u wilt koppelen aan de SAP-databasekolom waarin de accountgegevens worden opgeslagen.
  • Eenvoudige data lineage: gebruik dit predicaattype om een eenvoudige lineagerelatie tussen twee objecten te maken.
  • Transformatie: gebruik dit predicaattype om een lineagerelatie te maken tussen twee technische assets, waarbij het onderwerp of het object een transformatieasset moet zijn, maar niet beide:

    Twee afzonderlijke relaties, of stappen in een lineageketen, worden verbonden door een transformatieasset. Als u een transformatieasset wilt maken, moet het assettype het onderwerp of object zijn in een relatie die het predicaattype Transformatie gebruikt, en selecteert u Gebruiken als transformatie? op de pagina Configuratie van het assettype:

    Transformatieasset

Opmerking: Als u een groot aantal nieuwe relaties toevoegt, wordt over het algemeen aanbevolen om Bulk loading te gebruiken voor het maken van bedrijfsassetrelaties of Connectors voor het maken van zakelijke tot technische relaties, aangezien deze methode meestal sneller en nauwkeuriger is dan het handmatig toevoegen van afzonderlijke relaties via de gebruikersinterface.

Als u relaties tussen assets tot stand wilt brengen via de gebruikersinterface:

Relatietypen en predicaten maken.
Verwijs naar specifieke assets (zie Relaties tussen assets definiëren).

Als u een relatietype Transformatie maakt, kunt u specifieke assets vanuit de pagina Diagrammen koppelen door op de knop Lineage toevoegen te klikken.

U kunt alleen de assettypen kiezen die het onderwerp of het object zijn in een relatietype Transformatie.

Opmerking: Bij het zoeken naar een asset in het dialoogvenster Lineage toevoegen moet u een volledig woord invoeren om overeenkomsten te zoeken.

Bij het selecteren van een Transformatieasset hebt u de optie om een bestaande asset te selecteren, of om een nieuwe asset te maken door op de knop Transformatie toevoegen te klikken. De asset moet van een type zijn waarbij de optie Gebruiken als transformatie is geselecteerd.

Wanneer u een bronasset, een transformatieasset en een doelasset hebt geselecteerd, klikt u op Lineage toepassen om de relatie te maken en het diagram bij te werken. Of als u door wilt gaan met het bouwen van verdere relatiestappen in de reeks, klikt u op Lineage keten maken. In dit geval wordt de doelasset de bronasset voor de volgende stap in de keten.