Een referentielijst maken of bewerken - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

U kunt referentielijsten maken om de opties te definiëren die beschikbaar zijn om te selecteren wanneer ze in een lijstveld worden gebruikt.

 1. Selecteer Referentielijsten in de navigatiebalk en klik vervolgens op de knop Referentielijst toevoegen.
 2. Typ in het dialoogvenster Referentielijst toevoegen een Naam voor de nieuwe lijst, bijvoorbeeld 'Kriticiteit'.

  Het veld Weergaveformaat verwijst naar het standaard {Code}-veld. Dit is de naam van het veld waarin de referentielijstitems worden opgenomen.

  Gebruik het veld Predicaat aan bovenliggend element als u een set referentielijsten wilt maken die een hiërarchische relatie hebben, waarbij de optie die u selecteert in lijst A bepaalt welke opties beschikbaar zijn voor selectie in lijst B. Dit wordt een cascaderende referentielijst genoemd.

 3. Voer optioneel een Beschrijving in. Bijvoorbeeld 'Definieert het belang van een asset'. Klik vervolgens op Referentielijst toevoegen.

  U wordt teruggestuurd naar het vorige scherm, waarbij de nieuw gemaakte lijst is geselecteerd. Het tabblad Items in het zijpaneel wordt geselecteerd.

 4. Als u een nieuw item aan de geselecteerde referentielijst wilt toevoegen, klikt u op de knop Referentie-item toevoegen op het tabblad Items van het Informatiepaneel aan de zijkant.
 5. Geef in het dialoogvenster Referentie-item toevoegen de veldwaarde op voor het nieuwe item. Bijvoorbeeld 'Laag', 'Gemiddeld' of 'Hoog'.
 6. Optioneel kunt u een Kleur selecteren om het item weer te geven. In een referentielijst voor 'Belang' met de items 'Laag', 'Medium' en 'Hoog' kunt u bijvoorbeeld groen kiezen voor 'Laag', oranje voor 'Medium' en rood voor 'Hoog'.
  Als een referentielijst kleuren gebruikt om items van elkaar te onderscheiden, wordt een klein, gekleurd puntje weergegeven met de waarde bij gebruik van de referentielijst. Als de referentielijst bijvoorbeeld is ingesteld als een weergeefbaar veld op een asset, wordt het gekleurde puntje weergegeven naast de waarde van het referentie-item in het raster van de assetlijst.
  Als in een referentielijst bepaalde items bevat die met kleuren zijn gedefinieerd en andere items zonder kleuren bevat, krijgen de items zonder kleur een transparant puntje met een gestippelde rand.
 7. Klik op Referentie-item toevoegen of Toevoegen en nog één maken om het item te maken en toe te voegen aan de lijst.
Op de pagina Referentielijsten kunt u een referentielijst bewerken of verwijderen door op de menuknop rechts van een referentielijst te klikken en de relevante optie te selecteren.

Als u machtigingen voor verantwoordelijkheidsregels wilt bewerken in een referentielijst, klikt u op de naam van een referentielijst om de pagina Details te openen. Klik vervolgens op het tabblad Verantwoordelijkheden, waarna u in het deelvenster Toewijzing type verantwoordelijkheid de rechten voor de verantwoordelijkheidsregel kunt bewerken.