Relaties tussen assets - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Data360
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2023
First publish date
2014

U kunt relaties definiëren tussen assets van hetzelfde type of tussen assets van verschillende typen. U kunt de relaties gebruiken die u definieert om te visualiseren en te begrijpen hoe wijzigingen in één asset invloed zouden hebben op andere assets en om te begrijpen hoe bedrijfstermen betrekking hebben op toepassingen, rapporten, processen, beleidsregels en elkaar.

Tip: Voordat er relaties kunnen worden gemaakt tussen afzonderlijke assets, moet een gebruiker met beheerdersrechten eerst de relevante relatietypen maken. Als u beheerdersrechten hebt, raadpleegt u Relatietypen vaststellen voor meer informatie. Beheerders kunnen een set relatietypen definiëren die specifiek zijn voor de vereisten van uw organisatie.

Relatietypen registreren een specifiek type relatie tussen twee specifieke assettypen. Relaties worden gevormd tussen twee assets (het onderwerp en een object) met behulp van een predicaat. Een predicaat is een term waarmee de aard van de relatie wordt uitgelegd. Hieronder volgen voorbeelden van veelgebruikte relatietypen:

Onderwerp Predicaat Object
Toepassing bewaart Bedrijfsterm
Bedrijfsterm synoniem van Bedrijfsterm
Beleid beheert Bedrijfsterm
Rapport bevat Bedrijfsterm
Rapport Vergelijkbaar Rapport

Relaties zijn tweeledig, dus moet ook de omgekeerde kant van een relatie worden gedefinieerd, bijvoorbeeld:

Onderwerp Predicaat Object
Bedrijfsterm is opgeslagen door Toepassing
Bedrijfsterm synoniem van Bedrijfsterm
Bedrijfsterm wordt beheerd door Beleid
Bedrijfsterm is opgenomen in Rapport
Rapport Vergelijkbaar Rapport

Ga naar de relevante assetpagina en klik op het tabblad Relaties om door bestaande relaties te bladeren. Alle gedefinieerde relatietypen voor de asset worden samen met de asset en het assetpad vermeld in het linkerpaneel. Ongebruikte relaties worden niet weergegeven. In het paneel Filters aan de rechterkant kunt u de juiste relatietypen selecteren om weer te geven. U kunt filters toevoegen voor aangepaste velden die in het raster worden weergegeven als een geschikt relatietype is geselecteerd. Als u een ander relatietype selecteert, worden alle aangepaste veldfilters automatisch gewist. Wanneer u de pagina verlaat, blijven de eerder gedefinieerde filters behouden.

Als alle relaties die in het raster worden weergegeven hetzelfde relatietype hebben, kunt u aangepaste velden zien die zijn gedefinieerd.

Als een relatietype is gedefinieerd waarbij het onderwerp en object hetzelfde assettype zijn, bijvoorbeeld een type Semantische relatie, dan worden zowel de relatie als de omgekeerde relatie weergegeven.

Als u een relatietype selecteert in het linkerpaneel, kunt op de knop Informatie klikken om de details weer te geven in het Informatiepaneel. U kunt naar behoefte schakelen tussen het paneel Informatie en het paneel Filters door op de desbetreffende knop te klikken.

Als u de juiste gebruikersrechten hebt, wordt rechts van elke rij een knop Menu weergegeven waarmee u een relatie kunt bewerken of verwijderen.
Opmerking: Een bovenliggende/onderliggende relatie kan niet worden bewerkt of verwijderd. In dergelijke gevallen wordt er een Help-pictogram weergegeven in plaats van de knop Menu.