De gegevensclassificatie bepalen - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

De gegevensclassificatie van een asset toont het vertrouwelijkheidsniveau van de bijbehorende informatie. Bijvoorbeeld openbaar, bedrijfseigen of geheim.

De standaardcategorieën worden gedefinieerd in een referentielijst voor gegevensclassificaties, die standaard het volgende bevat:

 • Niet geclassificeerd
 • Gevoelig
 • Openbaar
 • Vertrouwelijk
 • Eigenaar
 • Gevoelig
 • Geheim
 • Topgeheim

Aan elk categorieniveau is een kleur toegewezen en aan elke categorie kan tevens een optioneel beschrijvings- en profielniveau worden toegekend.

Het juiste categorieniveau wordt weergegeven in een badge op de relevante assetpagina, direct rechts van de assetnaam. Het badge-bijschrift heeft dezelfde kleur als het categorieniveau, terwijl de kleur ervan de kleur is die is gedefinieerd in de referentielijst. Als er een beschrijving is gedefinieerd, wordt deze weergegeven als knopinfo wanneer u de cursor op de badge plaatst.

Als u de juiste machtigingen hebt, kunt u categorieën aan de lijst toevoegen, of zo nodig kleuren aanpassen.

De gegevensclassificatie definiëren

 1. Selecteer Configuratie in de navigatiebalk en daarna het gewenste assettype.
 2. Selecteer de relevante asset en klik op het tabblad Velden op de knop Veld toevoegen.
 3. Voer een Naam in, bijvoorbeeld Gegevensclassificatie.

  Opmerking: Zorg ervoor dat dataClassification wordt ingevoerd als de API-naam, met die exacte spelling.
 4. Selecteer het veldtype Lijst en klik vervolgens op Veld definiëren.

 5. Onder Lijstconfiguratie selecteert u Referentielijst-item: Gegevensclassificatie.

  Opmerking: Als het veldtype geen referentielijst is, wordt de badge niet naast de assetnaam weergegeven.
 6. Selecteer in het veld Standaardwaarde de gewenste categorie. Bijvoorbeeld Gevoelig.

 7. Klik op Veld toevoegen.

Het dialoogvenster wordt gesloten, het veld wordt aan de lijst toegevoegd en de relevante badge wordt weergegeven op de assetpagina.

Tip: Als u de Data360 AnalyzeDatabase-connector gebruikt, kunt u met de "Add-on voor databaseprofielregelaar" bepalen welke technische assettabellen of -kolommen moeten worden geprofileerd en in welke mate. Bijvoorbeeld: "alleen profiel telt op deze tabel met gevoelige informatie" of "toon alle beschikbare profileringsgegevens voor deze kolom".