Instellingen governancerol definiëren - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Instellingen voor governancerollen bepalen hoe de eigenschap Governancerol in uw diagrammen wordt weergegeven.

Voorwaarde: U hebt een referentielijst gemaakt met de waarden die u wilt gebruiken voor het veld Governancerol.
  1. Ga naar Configuratie > Diagramassets.
  2. Selecteer het tabblad Governancerollen en selecteer de referentielijst met de geldige waarden voor het veld 'Governancerol' in het menu Referentielijst van governanceregel.
  3. Klik op Opslaan.
    Opmerking: Als u de Referentielijst van governanceregel wijzigt, wordt de geselecteerde lijst gebruikt voor alle nieuwe diagramassettypen. Bestaande diagramassettypen worden niet gewijzigd.
De volgende stap is het maken van diagramassettypen. Zie Een diagramassettype maken.