Impact- en lineagediagrammen - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Het lineagediagram toont hoe uw gegevens worden verplaatst en getransformeerd tussen systemen en wordt standaard geselecteerd als de geïnspecteerde asset een technische asset is. Met het impactdiagram kunt u eenvoudig de impact evalueren die een wijziging kan hebben op verwante assets. Dit diagram wordt standaard geselecteerd als de assets die worden geïnspecteerd een bedrijfsasset zijn.

Als u de pagina Diagrammen wilt openen, gaat u naar de detailpagina van een asset en klikt u op het tabblad Diagrammen.

De pagina Diagrammen biedt een grafische afbeelding van een geselecteerde asset in de context van de relaties met deze asset. Het diagram toont alle relaties, inclusief technische relaties tussen toepassingen. U kunt een asset selecteren om de details ervan te bekijken, een asset op naam zoeken of filters toepassen om de assets te beheren die in het diagram worden weergegeven. Door kleuren en pictogrammen toe te wijzen aan verschillende assettypen kunt u eenvoudig de stroom van gegevens van bron naar doel traceren en zien hoe deze tijdens het proces worden gebruikt en getransformeerd.

Impact- en lineagediagrammen worden automatisch gemaakt wanneer u relaties tussen assets maakt.

Overzicht van assetbrowser

Afbeeldingslegenda:
 1. Diagramtype
 2. Assets
 3. Zoeken
 4. Werkbalkknoppen
 5. Telling impact en eigenaarschap
 6. Zoomen

1) Diagramtype

Het lineagediagram toont hoe uw gegevens worden verplaatst en getransformeerd tussen systemen.

Met het impactdiagram kunt u eenvoudig de impact evalueren die een wijziging kan hebben op verwante assets.

Het procesdiagram modelleert de bedrijfsprocessen van uw organisatie met de bijbehorende associaties voor data governance.

Alle filters die u opslaat, worden gekoppeld aan het geselecteerde diagramtype.

2) Assets

De gekleurde vakken vertegenwoordigen bedrijfsassets of verantwoordelijkheden. Technische gebruikers kunnen naar deze vakken verwijzen als 'knooppunten'. Binnen elk vakje worden assets vermeld onder de naam van het assettype. In lineagediagrammen worden diagramassets vermeld onder de asset die het procesdiagram bevat. In impactdiagrammen worden diagramassets niet rechtstreeks vermeld, maar de asset met het procesdiagram wordt vermeld onder de naam van het assettype.

De lijnen die items verbinden, vertegenwoordigen relaties. Technische gebruikers kunnen naar deze relaties verwijzen als 'randen' ('edges').

In een impactdiagram wijst de pijlpunt van de lijn die predicaten verbindt bijvoorbeeld van bovenliggend element naar onderliggend element. Op dezelfde manier geven andere pijlpunten altijd de juiste stroomrichting aan.

Klik met de rechtermuisknop op de asset in een diagram als u een asset uitgebreider wilt onderzoeken. Er worden drie opties weergegeven:
 • Openen - Het relevante diagram voor de asset wordt weergegeven.

 • Openen in nieuw tabblad - Het relevante diagram voor de asset wordt in een nieuw tabblad weergegeven.

 • Details weergeven - Toont de details van de asset in een nieuw paneel.

Alleen de optie Details weergeven is beschikbaar als u geen leestoegang hebt tot de geselecteerde asset of als het geselecteerde assetitem de huidige asset is.

Opmerking: Als een bovenliggend element in een lineagediagram meer dan tien onderliggende elementen heeft, worden deze samengevouwen en wordt rechts van de betreffende bovenliggende container een aantal weergegeven. Hetzelfde geldt voor een impactdiagram als een bovenliggend element van een assettype meer dan 10 onderliggende elementen heeft. Klik op het plusteken (+) naast het bovenliggende element om de lijst uit te vouwen.

3) Zoeken

Typ een zoekterm om te zoeken naar een asset binnen het diagram.

De zoekopdracht is niet hoofdlettergevoelig en er wordt alleen gezocht naar assets die beginnen met de getypte tekst.

Alle niveaus van de hiërarchie van assets worden in de zoekopdracht opgenomen en alle overeenkomende items worden gemarkeerd. U kunt de vorige pijl en de volgende pijl gebruiken om door de zoekresultaten te bladeren.

4) Werkbalkknoppen

Knop Beschrijving

Relaties toevoegen - Geeft het modale dialoogvenster Relaties toevoegen weer, waar u nieuwe relaties kunt maken, op voorwaarde dat u een asset op het canvas hebt geselecteerd en over de juiste rechten beschikt. U kunt ook met de rechtermuisknop op een asset op het canvas klikken en vervolgens de optie Relaties toevoegen in het vervolgkeuzemenu selecteren.

Wanneer u terugkeert naar het impact- of lineagediagram nadat u een nieuwe relatie hebt toegevoegd, ziet u dat het is bijgewerkt met de nieuw toegevoegde relaties.

Opmerking: Hoewel het mogelijk is om via de gebruikersinterface lineagerelaties te maken, als u een groot aantal nieuwe relaties toevoegt, wordt over het algemeen aanbevolen om Bulk loading te gebruiken voor het maken van bedrijfsassetrelaties of Connectors voor het maken van zakelijke tot technische relaties, aangezien deze methode meestal sneller en nauwkeuriger is dan het handmatig toevoegen van afzonderlijke relaties via de gebruikersinterface.
Diagram vernieuwen - Klik om de visualisatie te vernieuwen en het diagram terug te zetten naar de standaardweergave.
Downloaden als PNG - Download een afbeeldingsbestand met de huidige weergave. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om een snelle momentopname van een diagram met een collega te delen.

Informatiepaneel - Selecteer een item in het diagram en klik op de knop Informatiepaneel om de details en eigendomsinformatie te bekijken. Als u rechtstreeks naar de definitiepagina van een geselecteerde asset wilt navigeren, klikt u op de koppeling boven in het paneel.

Tip: U kunt het informatiepaneel ook openen door met de rechtermuisknop op een item in het diagram te klikken en de optie Details weergeven te selecteren.

Paneel Filters - Geeft een nieuw paneel weer, waar u filters kunt toepassen om te bepalen welke assets in het diagram worden weergegeven:

 • Een vooraf gedefinieerd filter selecteren - Sla uw filterinstellingen op voor hergebruik.

  Als u een nieuw vooraf gedefinieerd filter wilt maken, klikt u op de menuknop en selecteert u Toevoegen. Typ een naam voor het filter en klik op Maken.

  Uw selecties voor de volgende instellingen worden opgeslagen: Afkomst van assets, Aantal te laden stappen, Weergeven op assettype, Verbergen op impact predicaat en Verbergen op verantwoordelijke partij.

  Als u een vooraf gedefinieerd filter wilt gebruiken, selecteert u dit filter in het menu met vooraf gedefinieerde filters. Als u wijzigingen aanbrengt in de filterinstellingen, klikt u op de menuknop en selecteert u Opslaan. Als u het vooraf gedefinieerde filter wilt verwijderen, klikt u op de menuknop en selecteert u Verwijderen.

  Tip: Opgeslagen filters worden gekoppeld aan het geselecteerde diagramtype, het lineagediagram of het impactdiagram.
 • Afkomst van assets - De assethiërarchie wordt standaard weergegeven. De relatie tussen het bovenliggende en onderliggende element wordt geïllustreerd door geneste vakken. U kunt Direct bovenliggend element/eigenaar tonen kiezen om dit hiërarchiedetail uit het diagram te verwijderen. Zie Assetkleuren en -pictogrammen toewijzen.

 • Aantal te laden stappen - Geef het aantal stappen op dat moet worden weergegeven. Het aantal stappen verwijst naar het aantal tussenliggende technische assets die gegevens moeten door te geven tussen bron en doel. Het aantal stappen is een ruwe meetwaarde voor de afstand tussen twee technische assets.

 • Assets met descendanten weergeven - Standaard worden in diagrammen geen descendanten van assets of knooppunten weergegeven. Kies uit:

  Geen - De standaardoptie. In het diagram wordt alleen het te controleren item weergegeven.

  Alleen directe onderliggende elementen - In het diagram worden alleen de onderliggende knooppunten weergegeven.

  Alle descendanten - In het diagram worden alle knooppunten weergegeven die afstammen van de asset die in focus is. Elementen op hetzelfde niveau worden niet weergegeven. Alle descendanten zijn descendanten zonder een bijbehorende lineagerelatie.

  Opmerking: Er wordt een bericht weergegeven als er meer dan 500 knooppunten zijn opgenomen: 'We kunnen helaas geen assets tonen met meer dan 500 descendanten'.

De instelling is permanent per gebruiker en assettype.

 • Verbergen op assettype - Selecteer specifieke assets of assettypen die u uit het diagram wilt verwijderen.
 • Verbergen op impact predicaat - Toon/verberg assets volgens predicaattype.
 • Verbergen op verantwoordelijke partij - Bepaal welke verantwoordelijkheidstypen worden weergegeven in het diagram. Standaard worden alle verantwoordelijkheidstypen weergegeven.
Tip: U kunt uw diagram ook filteren door met de rechtermuisknop op een geselecteerd item te klikken en Verbergen, Upstream verbergen (onderwerpen) of Downstream verbergen (objecten) te kiezen.

Waarschuwingen - Als het diagram items bevat met open acties, is het pictogram Waarschuwingen rood en wordt het aantal open acties rechts van het pictogram weergegeven. Items met open acties worden in het diagram rood weergegeven.

Klik op het rode pictogram Waarschuwingen om de details van de open acties weer te geven. In het deelvenster Waarschuwingen kunt u uit de volgende opties kiezen:

 • Details weergeven - Geeft de details van het item weer met een open actie.
 • Openen in nieuw tabblad - Open de detailpagina van de asset met een open actie in een nieuw browsertabblad.

Het aantal waarschuwingen bevat alleen assets die zichtbaar zijn in het diagram. Als u op een impactbadge klikt om het diagram uit te vouwen, neemt het aantal waarschuwingen toe als er meer items worden weergegeven met open acties.

Instellingenpaneel - Hier wordt een nieuw paneel weergegeven waarin u uit het volgende kunt kiezen:

 • Alle badges - Toon/verberg alle impact- en eigenaarschapsbadges.
 • Badges en afkomst van bovenliggend element - Toon/verberg impact- en, eigenaarschapbadges van bovenliggende asset en lineage van bovenliggende asset.
 • Pictogrammen - Toon/verberg pictogrammen van assets.
 • Scores - Toon/verberg scores.

Weergave uitbreiden/Weergave verkleinen - Vouw het diagram uit tot volledig scherm of verklein het om terug te keren naar de standaardweergave.

5) Telling impact en eigenaarschap

Als u de pagina Diagrammen opent, worden relaties met de predicaattypen BusinessToTechnical of Transformaties standaard uitgevouwen.

Als een item extra relaties heeft, wordt dit aangeduid door een grijze impactbadge met het type relatie en het aantal verwante items. Klik op een impactbadge om het diagram uit te vouwen en extra relaties weer te geven.

Als er eigenaren aan een item zijn toegewezen, wordt dit aangeduid door een oranje eigenaarschapsbadge met het verantwoordelijkheidstype en het aantal personen met de opgegeven verantwoordelijkheid. Klik op een eigenaarschapsbadge om een lijst met gebruikers met de toegewezen verantwoordelijkheid weer te geven.

6) Zoomen

Gebruik de knoppen Inzoomen en Uitzoomen om uw weergave van het diagram aan te passen. U kunt ook op de canvasachtergrond klikken en deze slepen om uw weergave te pannen.

Tip: Als u merkt dat er relaties ontbreken, vraag een beheerder om op de knop Assetgrafiek opnieuw maken te klikken op de pagina Beheer > Instellingen.