Zoeken naar assets - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

U kunt Data360 Govern op twee manieren doorzoeken:

 • Algemene zoekopdrachten: hiermee wordt in alle assettypen gezocht.

  • Deze zoekopdracht is gericht op het zoeken naar de beste overeenkomsten (matches) in plaats van een volledige reeks resultaten voor een bepaalde zoekopdracht.
  • Gebruikt een omgekeerde index met volledige tekst. Zie Inzicht in globaal zoeken voor meer informatie.
  • U hebt de juiste leesrechten nodig voor een item, zoals een asset, om in de zoekresultaten te worden opgenomen.
  • De assettypen die in de eerste lijst met zoekresultaten staan, worden bepaald door een beheerder. Zie Zoeken voor meer informatie.
 • Lokaal zoeken: hiermee zoekt u naar een bepaald aspect van de toepassing voor de termen die zijn ingevoerd in het relevante zoekveld.

  • Fungeert als eenvoudige filters op het relevante raster.
  • Over het algemeen van toepassing op:
   • Secundaire navigatie-elementen, zoals lijstrasters.
   • Menuopties in de Navigatiebalk.
  • Wordt meestal weergegeven in verband met een veld Filters. Zie Filteren voor meer informatie.

Globale zoekopdrachten

Gebruik voor het uitvoeren van een globale zoekopdracht binnen Data360 Govern:

 • De balk Zoeken op de pagina Home, in combinatie met de vervolgkeuzelijst met categorieën, die links van het zoekveld is geplaatst.

 • Het kopbalkveld Zoeken, van een Data360 Govern-pagina.

  Opmerking: Het zoekveld voor de kopbalk kan optioneel worden verborgen door een beheerder. Zie Functies voor meer informatie.

U voert een zoekopdracht als volgt uit:

 1. Voer een zoekterm in. Terwijl u typt, wordt een lijst met overeenkomende resultaten weergegeven. Als een item in de lijst met resultaten overeenkomt met een asset, kunt u erop klikken om naar de betreffende assetpagina te gaan.

 2. Als u in de lijst met resultaten geen item onder de zoekbalk hebt geselecteerd, drukt u op Enter om de pagina Zoekresultaten weer te geven met alle relevante resultaten voor uw zoekterm.
  Opmerking: Assettypen die niet ten minste één item bevatten, zijn niet beschikbaar in de vervolgkeuzelijst met categorieën op de startpagina en worden niet weergegeven in de zoekresultaten. De assettypen die in de eerste lijst met zoekresultaten staan, worden bepaald door uw beheerder. Als u een beheerder bent en deze instelling wilt configureren, raadpleegt u Zoeken.
  Tip: Als u rechtstreeks naar de pagina Zoekresultaten wilt gaan, klikt u op het vergrootglaspictogram rechts van de zoekbalk of het zoekveld.
 3. Elk zoekresultaat wordt op een aparte kaart op de pagina Zoekresultaten weergegeven. Het paneel Filters wordt standaard rechts weergegeven.

U kunt het volgende doen:

 • Verfijn uw zoekopdracht verder door het veld Filteren te gebruiken. Zie Filteren voor meer informatie.

 • Klik op een assetnaam om naar de overeenkomstige detailpagina te navigeren. Of, als u aanvullende details wilt bekijken, klikt u op de menuknop en doet u het volgende:

  • Openen: opent het tabblad met assetdefinities in het huidige browsertabblad.
  • Openen in nieuw tabblad: opent het tabblad met assetdefinities in een nieuw browsertabblad.

Als de asset een tag bevat, klikt u op de naam van de tag om naar de overeenkomstige pagina Tags te navigeren.

Als een score is berekend op de asset, plaatst u de muisaanwijzer op de scorebadge om een knopinfo te bekijken die aanvullende informatie bevat, waaronder scoredrempelwaarden en de datum van laatste uitvoering. Datum laatste uitvoering is de meest recente datum waarop de score is berekend.

Tip: Exacte overeenkomsten hebben prioriteit in de zoekresultaten, waarbij eerst de zoekresultaten worden weergegeven waarin de assetnaam overeenkomt met een zoekterm. U kunt het teken * gebruiken voor het uitvoeren van een zoekopdracht met jokertekens, bijvoorbeeld starts with*, *ends with en *contains*. Zie Jokertekens hieronder voor meer informatie.

Inzicht in globale zoekopdrachten

Globale zoekopdrachten gebruiken een omgekeerde index met volledige tekst. Volledige tekst betekent dat assets worden omgezet in 'documenten' en dat een zoekopdracht met meerdere termen in afzonderlijke delen wordt opgesplitst. De expressie 'gedetailleerde cijfers' leidt bijvoorbeeld tot een zoekopdracht naar 'gedetailleerde' en 'cijfers'. Documenten die beide woorden bevatten, behalen een hogere score dan documenten die slechts één van de woorden bevatten. Daarnaast wordt rekening gehouden met de volgorde en de afstand tussen de woorden.

Omgekeerde index betekent dat de index bestaat uit alle afzonderlijke woorden, met een verwijzing naar in welke documenten deze voorkomen. Dit lijkt op een index aan het einde van een cursusboek.

De score is gebaseerd op een TF/IDF, wat staat voor een berekening 'Termfrequentie/Omgekeerde documentfrequentie'. U kunt meer informatie over TF/IDF vinden door bijvoorbeeld te zoeken op github.io.

Er zijn hogere gewichten toegepast op het veld Naam (x2) en Tags (x1,5).

Bij globale zoekopdrachten worden tekens als een onderstrepingsteken '_', een streepje '-' en een punt '.' behandeld als woordscheidingen voor assetnamen, op een vergelijkbare manier als een spatie tussen woorden. Dit betekent dat elementen van een woordgroep of een woord die bijvoorbeeld door een onderstrepingsteken (_) zijn gescheiden, zoals 'volledig_woord', individueel als 'volledig' en 'woord' worden geïndexeerd, alsmede de volledige tekenreeks, zonder dat jokertekens hoeven worden gebruikt. Namen worden ook geïndexeerd in hun oorspronkelijke indeling, zonder impliciete woordscheidingen. Andere velden in het assetrecord worden geïndexeerd in hun oorspronkelijke indeling, zonder impliciete woordscheidingen.

Een van de functies van globale zoekopdrachten is de mogelijkheid om te zoeken naar volledige of gedeeltelijke Asset-UID's. Dit kan zeer nuttig zijn wanneer u problemen oplost bij een zoekopdracht waarbij verwachte assets niet in de zoekresultaten staan. Zoek op de Asset-UID om te bepalen of de asset deel uitmaakt van de zoekindex of dat mogelijk een index moet worden herbouwd. Zie Verzoeken tot opnieuw maken voor meer informatie over het handmatig opnieuw opbouwen van de zoekindex.

Jokertekens

Aangezien globale zoekopdrachten gebruikmaken van een volledig tekstindex, zijn jokertekens niet nodig bij het zoeken naar woorden die zich midden in de tekst bevinden.

Als u bijvoorbeeld zoekt naar 'adres', worden er resultaten voor 'thuisadres', 'adreslabel' en termen als 'het wordt geadresseerd aan de groep' geretourneerd.

Jokertekens kunnen echter handig zijn bij het zoeken naar woorden met verschillende eindes of beginpunten. Bijvoorbeeld:

 • Lever* resulteert in 'leveren' en 'leverancier'.
 • *Schrijver resulteert in 'onderschrijver' en 'scriptschrijver'.

Inzicht in de zoekresultatenkaart

Velden die zijn gedefinieerd voor assettypen waarvan de API-naam is gedefinieerd als 'Naam' of 'Beschrijving' worden automatisch weergegeven op de zoekresultatenkaart. Ook velden die voor assettypen zijn gedefinieerd met behulp van het veldtype 'Tag' worden automatisch weergegeven op de zoekresultatenkaart. Als een asset een semantisch type heeft, wordt de informatie over het semantische type weergegeven op de zoekresultatenkaart. Alle extra velden die u op de zoekresultatenkaart wilt bekijken, kunt u configureren door Toevoegen aan zoekresultaten te selecteren bij het maken of bewerken van veldtypen voor assettypen. Zie Veldinstellingen.

De zoekresultatenkaart bevat ook het navigatiepad van het assetitem, inclusief de assetklasse, assettypen en de sleutelvelden voor de assetitems.

Lokale zoekopdrachten

Als u een lokale zoekopdracht wilt uitvoeren binnen Data360 Govern:

 1. Ga naar het vereiste raster of selecteer het vereiste lijstitem in de navigatiebalk.

 2. Voer de zoekterm in het beschikbare veld Zoeken in.

  Als u het zoekveld boven een lijstraster gebruikt, kunt u het teken * gebruiken voor een zoekopdracht met jokertekens. Bijvoorbeeld 'begint met term*', '*eindigt met term' en *bevat term*.

  Als u het zoekveld gebruikt boven een lijst die is geopend vanaf de navigatiebalk, kunt u geen jokertekens gebruiken.

  U hoeft niet op Enter te drukken om de zoekopdracht te voltooien.

 3. Als u in een lijstraster zoekt, kunt u uw zoekopdracht verder verfijnen door het veld Filteren te gebruiken. Dit veld staat onder het zoekveld, indien beschikbaar.

  Dit biedt een manier om complexere zoekparameters te gebruiken en de resulterende lijsten verder te verfijnen. Zie Filteren voor meer informatie.

  Filteren is niet beschikbaar voor een menuoptie van de navigatiebalk.

Zoekresultaten exporteren

Opmerking: Exporteren van zoekresultaten is beperkt tot 5000 items.

U exporteert de zoekresultaten als volgt:

 1. Klik op de knop Exporteren naar Excel, die zich rechts van het veld Filter bevindt, boven de resultatenkaarten.

 2. Als u daarom wordt gevraagd geeft u de downloadlocatie op.

  Indien u hier niet wordt gevraagd, wordt het bestand doorgaans gedownload naar uw map Downloads.

Het eerste tabblad van het exportbestand, indien er meerdere tabbladen zijn, heet Zoekresultaten en bevat de volgende kolommen:

 • Categorie

 • Type

 • Naam/weergavenaam

  De naam waarmee de asset op de resultatenkaart wordt geïdentificeerd.

 • Status
 • Gegevenskwaliteitsscore
 • Governancescore
 • Assetpad
 • Pad naar assettype
 • Tags
 • Asset-UID
 • Assettype-UID
 • URL

Mogelijk zijn er ook een of meer extra tabbladen, die elk betrekking hebben op de afzonderlijke assettypen waarvan in de configuratie velden zijn gedefinieerd als Toevoegen aan zoekresultaten.

Elk van deze tabbladen heeft dezelfde kolommen als het tabblad Zoekresultaten, samen met zoveel extra kolommen Zoekresultatenveld toevoegen, als dat nodig is.

De export zelf volgt de limieten die zijn gedefinieerd voor alle exports op de pagina Beheer > Instellingen.

Zie Assets inspecteren voor meer informatie over hoe assets, modellen, kwaliteitsregels en beleidsregels worden geïnspecteerd.