Voorbeelden van intern berekende gegevenskwaliteitsscores - Data360_Govern - Nieuwste

Help Data360 Govern

Product type
Software
Portfolio
Verify
Product family
Product
Data360 Govern
Precisely Data Integriteit Suite > Govern
Version
Nieuwste
Language
Nederlands
Product name
Data360 Govern
Title
Help Data360 Govern
Copyright
2024
First publish date
2014
ft:lastEdition
2024-06-13
ft:lastPublication
2024-06-13T21:26:02.142435

Hieronder volgt een selectie van voorbeelden van intern berekende gegevenskwaliteitsscores.

Gerelateerde regels

Kolom 1 met technische assets wordt in drie regels beoordeeld. De regelresultaten zijn gepubliceerd op 1/1/20.

Gerelateerde regels

Stel de meetwaarde als volgt in:

 • Naam: DQ-score volgens gemiddelde.

 • Ingangsdatum: 1/1/20.

 • Gewicht: 100%.

 • Gegroepeerde meetwaarde: Nee

 • Selectie regelresultaten: regels evalueren de kolom.

 • Bewerking resultaten: Gemiddeld.

  • Naam: Kolom geëvalueerd volgens regels.
  • Ingangsdatum: Vandaag.
  • Gewicht: 100%.
  • Gegroepeerde meetwaarde: Nee.
  • Selectie regelresultaten: Kolom wordt beoordeeld door regels.

   Twee regels hebben betrekking op kolom 1.

  • Bewerking resultaten: Gemiddeld.
  • Filters voor regelresultaat: Geen.
  • Voorwaarden: Geen.

Scoreberekening = (,94 + ,99 + ,99) / 3 = 97,33, afgerond tot 97,3%.

Regelresultaat ontbreekt

Kolom 1 met technische assets wordt in drie regels beoordeeld. De resultaten voor twee van de drie regels zijn op 22/1/20 gepubliceerd.

Regel ontbreekt

Stel de meetwaarde als volgt in:

 • Naam: DQ-score volgens gemiddelde.

 • Ingangsdatum: 1/1/20.

 • Gewicht: 100%.

 • Gegroepeerde meetwaarde: Nee

 • Selectie regelresultaten: regels evalueren de kolom.

 • Bewerking resultaten: Gemiddeld.

  • Naam: Kolom geëvalueerd volgens regels.
  • Ingangsdatum: Vandaag.
  • Gewicht: 100%.
  • Gegroepeerde meetwaarde: Nee.
  • Selectie regelresultaten: Kolom wordt beoordeeld door regels.

   Twee regels hebben betrekking op kolom 1.

  • Bewerking resultaten: Gemiddeld.
  • Filters voor regelresultaat: Geen.
  • Voorwaarden: Geen.

Scoreberekening = (,94 + ,99 + 0) / 3 = 64,33 afgerond tot 64,3%.

De gebruikersinterface toont dat er één resultaat ontbreekt in één regel.

Gemiddelde van alle regelresultaten

De gegevenskwaliteitsscore van het technische assettype van de kolom is het gemiddelde van alle regelresultaten. Alle regels voor gegevenskwaliteit zijn van hetzelfde type en er zijn geen eerdere regelresultaten.

 1. Een relatietype 'Regeltype evalueert Kolom' maken. Zie Relaties tussen assets definiëren en Kwaliteitsregels koppelen aan assets voor meer informatie.

 2. Kolommen koppelen aan regels.

 3. Definieer een intern berekende definitie voor het bepalen van de gegevenskwaliteitsscore met het juiste assettype.

 4. Definieer de volgende meetwaarde:

  • Naam: Kolom geëvalueerd volgens regels.
  • Ingangsdatum: Vandaag.
  • Gewicht: 100%.
  • Gegroepeerde meetwaarde: Nee.
  • Selectie regelresultaten: Kolom wordt beoordeeld door regels.

   Twee regels hebben betrekking op kolom 1.

  • Bewerking resultaten: Gemiddeld.
  • Filters voor regelresultaat: Geen.
  • Voorwaarden: Geen.

Resultaten

Score: 85% (,9+,8) /2, ingangsdatum: vandaag.

Opmerking: Als de regelresultaten afkomstig zijn van drie regels voor één asset, maar slechts twee van de regels daadwerkelijk gerelateerd zijn aan de asset (met een predicaat voor evalueert), dan worden slechts twee van die drie regelresultaten meegenomen in de score.

Als regelresultaten niet worden gepubliceerd voor alle regels waaraan de kolom is gerelateerd, worden de meest recente resultaten voor de ontbrekende regel gebruikt, totdat er nieuwe resultaten beschikbaar zijn. Als bijvoorbeeld morgen nieuwe resultaten worden gepubliceerd voor regel 1, maar niet voor regel 2, is regel 1 bijvoorbeeld ,85, maar blijft regel 2 ,80. De resulterende score is dan: 82,5% (,85 +,8)/2).

Als het ontbrekende resultaat voor regel 2 later die dag beschikbaar wordt en wordt bijgewerkt tot ,88, wordt de totale score: 86,5% ( ,85+,88) /2.

Geef verschillende gewichten aan regelaspecten

De gegevenskwaliteitsscore van een Technisch assetveld bestaat voor 40% uit de Gegevenskwaliteitsregel Nauwkeurigheid en voor 60% uit de regel Conformiteit. Er zijn twee metingen vereist.

 1. Een relatietype 'Regeltype evalueert veld' maken. Zie Relaties tussen assets definiëren en Kwaliteitsregels koppelen aan assets voor meer informatie.

 2. Velden aan regels koppelen.

 3. Definieer een intern berekende definitie voor het bepalen van de gegevenskwaliteitsscore met het juiste assettype.

 4. Definieer het volgende:

  Meetwaarde 1:

  • Naam: Veld geëvalueerd volgens regel 1.
  • Ingangsdatum: 2/1/2021.
  • Gewicht: 40%
  • Gegroepeerde meetwaarde: Nee.
  • Selectie regelresultaten: het Veld wordt beoordeeld door regels.
  • Bewerking resultaten: Gemiddeld.
  • Regelresultaatfilter: regelaspect = nauwkeurigheid.
  • Voorwaarden: Geen.

  Meetwaarde 2:

  • Naam: Veld geëvalueerd volgens regel 2.
  • Ingangsdatum: 2/1/2021.
  • Gewicht: 60%.
  • Gegroepeerde meetwaarde: Nee.
  • Selectie regelresultaten: het Veld wordt beoordeeld door regels.
  • Bewerking resultaten: Gemiddeld.
  • Filter voor regelresultaat: Regelaspect = Conformiteit.
  • Voorwaarden: Geen.

Resultaten

Score: 97,4% (,95 x ,4) + (,99 x ,6)

Meetwaarde 1

Ingangsdatum meetwaarde: 2/1/21 tot huidige

Regelresultaten weergeven toont het volgende:

Regel 1, 2/1/21: ,95

Meetwaarde 2

Ingangsdatum meetwaarde: 2/1/21 tot huidige

Regelresultaten weergeven toont het volgende:

Regel 2, 2/1/21: ,99